Ads Top

ABN AMRO MeesPierson wijzigt sectorenbeleid

ABN AMRO MeesPierson doet enkele aanpassingen in het sectorenbeleid. De private bank van ABN AMRO in Nederland past de overwogen positie voor de informatietechnologiesector aan naar neutraal. Tegelijkertijd verhoogt ABN AMRO MeesPierson de sector nutsbedrijven van onderwogen naar neutraal. Omdat de sectoren industrie en luxe consumptiegoederen en -diensten cyclisch aantrekkelijk zijn, blijft de bank hierin overwogen. ABN AMRO MeesPierson blijft onderwogen in de sectoren energie, telecom en consumptiegoederen. 

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingstrategie ABN AMRO MeesPierson: "De informatietechnologiesector presteert al jaren steeds beter en in 2017 gaat het extreem goed. De waarderingen zijn iets te ver opgelopen en daarom nemen we winst. Wel hebben we de intentie om later weer in te stappen. We verhogen onze opinie voor de sector nutsbedrijven, omdat die in Europa en de Verenigde Staten hun bedrijfsmodellen veranderen en fors snijden in de kosten. Ook kan consolidatie zorgen voor een verdere verbetering van het winstbeleid."

ABN AMRO MeesPierson blijft een sterke voorkeur houden voor aandelen, omdat de wereldeconomie verbetert. Ook vindt de private bank de waarderingen – mede in het licht van een laag renteklimaat – nog niet extreem. Daarnaast zijn de winstgroeiverwachtingen in de dubbele cijfers en is het momentum positief. Voor obligaties houdt ABN AMRO MeesPierson vast aan de forse onderweging. De bank blijft stijgende rentes verwachten, hoewel de stijging minder sterk is dan eerder gedacht. Een verder herstel van de wereldeconomie en meerdere centrale banken die hun verruimde, monetaire beleid afbouwen, zullen stijgende rentes tot gevolg hebben. Voor obligatiekoersen is dat nadelig.

Binnen de obligatieportefeuille heeft ABN AMRO MeesPierson Amerikaanse leningen van het midden- en kleinbedrijf toegevoegd als alternatief voor liquiditeiten. Volgens de private bank levert dit een hoger rendement op. Steinebach: "Het gedeelte staatsobligaties blijft fors onderwogen (minder dan 45% van de obligatieportefeuille). Hiermee voert ABN AMRO MeesPierson een actief duratiebeleid. De rest van onze obligatieportefeuille wordt gevuld met bedrijfsobligaties. Voor het merendeel zijn dit obligaties van zeer kredietwaardige bedrijven, die euro-obligaties uitgeven. Hier liften we mee met het opkoopbeleid van de ECB."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.