Ads Top

Mensen met slechte gezondheid verdiepen zich minder in pensioen

63 procent van de Nederlanders verwacht gezond oud te worden. Uit het jaarlijkse wereldwijde pensioen onderzoek van Aegon scoren Nederlanders inmiddels een 6- (in 2016 nog een 5.6) als het gaat om pensioen voorbereiding, terwijl we de hoogste pensioen leeftijd hebben ter wereld. Ter vergelijking: Amerikanen scoren een 7. Zorgwekkend is dat mensen met een ongezonde levensstijl en zonder geschreven pensioenplan lager scoren in het onderzoek.

Het onderzoek naar pensioenvoorbereiding is uitgevoerd onder 16.000 respondenten in 15 landen. Dit jaar is voor het eerst de relatie tussen gezond leven en pensioenvoorbereiding onderzocht. Maarten Edixhoven, algemeen directeur van Aegon Nederland: ‘Gezondheid heeft een positieve invloed op sparen en pensioenplanning. Andersom zien we dat een slechte gezondheid en gebrek aan kennis en planning samenvallen, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Een goed pensioen is voor iedereen belangrijk, zeker nu we bijna allemaal veel ouder worden. Het regelen van je financiën wordt steeds makkelijker, zeker met de komst van innovatieve apps, zoals Budgently, de Nibud planner voor pensioen regelingen en het Knab Financieel plan’.

De onderzoekers zien een groot verschil tussen de verschillende landen als het gaat om de verwachte pensioenleeftijd; Nederlanders schatten die op 67 jaar, terwijl werknemers in China al met 56 jaar met pensioen denken te gaan. Hoewel de score voor het pensioenbewustzijn iets hoger is dan in 2016, is het nog steeds zorgelijk laag. Maarten Edixhoven: ‘Vaak blijkt dat de geschatte eigen pensioenleeftijd veel lager ligt dan de daadwerkelijke pensioenleeftijd. Zelf sparen of kosten besparen voor het pensioen is een universele noodzaak, zeker nu overheden zich steeds verder terugtrekken en van werknemers wordt verwacht dat zij dit zelf regelen’.

Wereldwijd gaf 82 procent van de ondervraagden te kennen zich zorgen te maken over hun gezondheid op latere leeftijd. Ook is maar 25 procent positief over hun financiële situatie tegen die tijd. Nederlanders scoren net iets hoger met 30 procent. De onderzoekers doen in het rapport een aantal aanbevelingen voor overheden, werknemers en werkgevers om het sparen voor later makkelijker te maken, zoals belastingvoordeel voor werkgevers die extra sparen voor hun werknemers, meer voorlichting over de noodzaak om zelf te sparen voor het pensioen en meer aandacht voor gezond ouder worden.

Het onderzoek naar pensioenverwachtingen en -aspiraties, is gehouden onder 16.000 mensen in 15 landen, waaronder de VS, het VK, Nederland, Duitsland, Japan en Canada. Het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR) is een internationaal samenwerkingsverband tussen Aegon-experts uit Europa, Amerika en Azië. Het doet onderzoek naar pensionering en de risico’s en kansen voor mensen die steeds langer leven. Alle pensioenonderzoeken van het ACLR en meer informatie is te vinden op aegon.com/thecenter.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.