Ads Top

Achmea boekt af door aanhoudende krimp markt levensverzekeringen

Achmea gaat de goodwill op zijn Leven- en Pensioenactiviteiten volledig afboeken. De afboeking van 279 miljoen euro is het gevolg van de structureel verslechterde omstandigheden in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen, zo laat de verzekeraar weten. Gecorrigeerd voor de afboeking behaalt Achmea een positief netto resultaat van naar verwachting tussen 40 miljoen en 80 miljoen euro.
De Nederlandse markt voor levensverzekeringen is de afgelopen vijf jaren in omvang afgenomen en deze krimp wordt gezien als structureel. Een reden voor de afname is de toenemende vraag van consumenten naar bankspaarproducten in Nederland, die nu dezelfde fiscale voordelen genieten die voorheen alleen aan levensverzekeringen waren toegekend. De stagnatie in de huizenmarkt en de verminderde interesse in beleggingsverzekeringen dragen verder bij aan de afgenomen vraag naar aan hypotheken gekoppelde levensverzekeringen. Bij het waarderen van de toekomstige waarde van zijn Leven- en Pensioenactiviteiten hanteert Achmea voorzichtigheidshalve ´economic value principles´ (MCEV) die een betere weergave bieden van de verwachte waardeontwikkeling.

Operationeel meldt Achmea het volgende over 2011:
  • Sterke financiële positie behouden na eerdere de-risking; verwachte solvabiliteit boven 200% ultimo 2011.
  • Operationele doelen kostenbesparing met €300 miljoen en een reductie van 2,500 FTE´s behaald.
  • Het Schadebedrijf (uitgezonderd Inkomensverzekeringen) en Zorgbedrijf presteerden operationeel goed.
  • Achmea schrijft 77% af op portefeuille van Griekse staatsobligaties.
  • Verliezen geboekt bij Inkomensverzekeringen door een hoge schadelast.
  • Toepassing driemaands gemiddelde swap curve, volgens richtlijnen van De Nederlandsche Bank, bij berekenen bepaalde pensioenverplichtingen heeft een positief effect op het resultaat.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.