Ads Top

RIALTO introduceert gezinsrechtsbijstandverzekering

Met ingang van 1 februari 2012 introduceert Rialto Verzekeringen een gezinsrechtsbijstandverzekering. Deze verzekering geeft verzekerden het recht op juridische bijstand bij een aantal specifieke geschillen. Bijvoorbeeld om geschillen met de werkgever, een leverancier van goederen of diensten of met de verhuurder van de woning. Naast actieve rechtsbijstand dekt de verzekering ook de proceskosten. Hieronder vallen ook de sterk gestegen griffie kosten. De uitvoering van deze verzekering wordt verzorgd door SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering).
De Rialto Gezinsrechtsbijstandverzekering richt zich op consumenten die door andere aanbieders van rechtsbijstandsverzekeringen niet op de normale marktcondities worden geaccepteerd. Dit kan te maken hebben met een bovenmatig gebruik van een eerdere rechtsbijstandverzekering door de verzekerde. Of omdat de aanvraag door een reguliere maatschappij niet wordt geaccepteerd, omdat de verzekerde onjuiste informatie heeft verstrekt rondom bijvoorbeeld schademeldingen.
"Een rechtsbijstandverzekering is geen luxe product meer", aldus Huub Flipsen, Manager marketing & PR."De rechtshulp die de overheid financiert voor consumenten met lagere inkomens is in de afgelopen jaren alleen maar minder geworden. Daarnaast kampen veel organisaties die in het verleden hun achterban juridisch bijstonden, met bezuinigingen. Hierdoor wordt de praktische ondersteuning minder. Ook de verhoging van de griffierechten hakt er fors in. Veel Nederlanders beseffen niet dat als zij gedagvaard worden voor bijvoorbeeld een schade die zij aan iemand toegebracht hebben, zij niet alleen de griffierechten voor de eisende partij moeten betalen maar ook die van zichzelf. Is het belang meer dan 25.000 euro dan bedragen de griffierechten die de gedaagde direct moet betalen 821 euro. Betaalt de consument dit bedrag niet dan zal de rechter geen rekening houden met het verweer van de gedaagde. In de praktijk betekent dit dat de rechter de vordering van de eiser zal toewijzen. In het vonnis wordt de gedaagde consument dan alsnog veroordeeld om de griffierechten te betalen.
Alleen al die dreiging van de griffierechten betekent voor steeds meer consumenten dat zij bij een geschil "het er maar bij laten zitten". Juridisch gelijk hebben en juridisch gelijk krijgen wordt in toenemende mate bepaald door de financiële draagkracht van de consument. Een goede rechtsbijstandverzekering beschermt de consument tegen de situatie dat hij wel gelijk heeft maar geen geld heeft om zijn gelijk ook te halen. Als Rialto Verzekeringen vinden wij dat ook consumenten "met een verleden" de mogelijkheid moeten hebben om op te komen voor hun juridisch gelijk".

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.