Ads Top

NOAB royeert 27 aangesloten kantoren

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) heeft begin 2012 27 van haar bijna 1000 aangesloten kantoren geroyeerd. Dat is het resultaat van het handhaven van de kwaliteitseisen. Net als vorig jaar pakt de branchevereniging hiermee door in het bewaken van het kwaliteitskeurmerk.
De royementen hebben diverse achtergronden. Een deel van de geroyeerde kantoren was afgelopen jaar reeds terug geplaatst naar de zogeheten aspirantstatus als gevolg van het niet voldoen aan de permanente educatieverplichting. De overige kantoren hebben andere lidmaatschapsvereisten niet op orde gebracht, benodigde dossierstukken niet tijdig ingeleverd of een opleiding niet afgemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn.
De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met bijna 1000 aangesloten kantoren. Door het ontbreken van een wettelijk kader voor de achterban van NOAB geldt het kwaliteitskeurmerk reeds jaren als de norm voor zelfregulering in de markt. Zo worden leden bij aanvang en periodiek onderworpen aan een (her)kwalificatie. De aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 125.000 ondernemers in het MKB-segment. NOAB staat voor het ontzorgen en het genereren van voordelen voor haar leden, het vasthouden en vergroten van een onderscheidende

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.