Ads Top

Nederlandse websites consumentenkrediet voldoen niet aan EU-richtlijn

De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, controleerde 45 websites. 36 websites vragen nu verder onderzoek omdat ze niet voldoen aan de Europese richtlijn. Nationale handhavingsinstanties zullen nu contact opnemen met de financiële instellingen en de kredietbemiddelaars in verband met de vermoede onregelmatigheden en hun verzoeken deze nader toe te lichten of corrigerende maatregelen te nemen. De bezemactie onderzocht in het bijzonder hoe bedrijven de richtlijn consumentenkrediet (recentelijk in de lidstaten omgezet in nationaal recht) toepassen, die het voor de consumenten eenvoudiger moet maken om kredietoffertes te begrijpen en te vergelijken.
EU-commissaris voor consumentenzaken John Dalli zei: "Wie op zoek is naar krediet, merkt soms dat dit duurder uitvalt dan het oorspronkelijk leek, omdat belangrijke informatie soms onduidelijk was of ontbrak. Consumentenkrediet is niet altijd makkelijk om te begrijpen, daarom bestaat er Europese wetgeving zodat consumenten gefundeerde beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook heel belangrijk dat bedrijven aan de consumenten de juiste en de noodzakelijke informatie verstrekken. En het is de taak van de Commissie om samen te werken met nationale handhavingsinstanties om dit te realiseren."
Een bezemactie of "sweep" is een handhavingsactie om het EU-recht te doen naleven. Deze staat onder leiding van de EU en wordt uitgevoerd door nationale handhavingsinstanties, die tegelijkertijd gecoördineerde controles uitvoeren om inbreuken op de consumentenwetgeving in een bepaalde sector op te sporen. De nationale handhavingsinstanties nemen daarna contact op met de exploitanten over de vermoede onregelmatigheden en verzoeken hun om corrigerende maatregelen te nemen. De bezemactie inzake consumentenkrediet vond plaats in september 2011.
Zes landen hebben een diepgaander onderzoek verricht naar 57 sites, "Sweep Plus", om na te gaan of deze voldeden aan de consumentenvoorschriften over onder meer betalingsregeling, klachtenbehandeling en algemene voorwaarden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.