Ads Top

Homburg Invest tekent bezwaar aan tegen besluit AFM

Homburg Invest Inc heeft vandaag formeel bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") van 23 november 2011 de vergunning van Homburg Invest in te trekken om te opereren als een beleggingsinstelling in Nederland.
De Onderneming heeft al eerder aangekondigd dat het de gronden voor intrekking van de vergunning zou betwisten en dat het alle rechtsmiddelen zou inzetten om de beslissing van de AFM aan te vechten. De notering aan Euronext blijft gehandhaafd, ongeacht de intrekking van de vergunning.
Zonder de vergunning is het Homburg Invest niet toegestaan om nieuw eigen vermogen in Nederland aan te trekken. De Onderneming heeft benadrukt dat het handhaven van de vergunning het mogelijk zou maken een zo groot mogelijk aantal potentiële alternatieven aan te bieden aan haar schuldeisers, waaronder obligatiehouders. Dit als onderdeel van de herstructurering van Homburg Invest. De onafhankelijke toezichthouder die onder de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act is aangesteld door een Canadese rechtbank om toe te zien op de herstructurering van Homburg Invest, ondersteunt de initiatieven van Homburg Invest in verband hiermee.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.