Ads Top

Grote verschillen in beleid Nederlandse banken

Na 3 jaar zijn er nog grote verschillen in verduurzamingsbeleid bij de Nederlandse banken, zo stelt de Eerlijke Bankwijzer. Vrijwel alle banken hebben concrete vooruitgang geboekt in deze periode maar sommige blijven achter. Dit blijkt uit het overzicht van de Eerlijke Bankwijzer dat vandaag gepubliceerd wordt. Het overzicht valt samen met het 3-jarig bestaan van de Eerlijke Bankwijzer deze maand.
Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer : "Op basis van 3 jaar onderzoek constateren wij dat vrijwel alle banken hun beleid op duurzaamheid verbeteren maar sommige banken moeten hier wel veel meer werk maken. Verder is het teleurstellend dat klanten nog steeds niet weten waar banken hun geld in investeren; verreweg de meeste banken houden dit tot nu toe angstvallig verborgen. "
ABN Amro, AEGON en Delta Lloyd hebben in 2011 nauwelijks of geen nieuw beleid doorgevoerd en hebben daarom geen hogere scores voor hun maatschappelijk beleid gehaald. Dit terwijl ze op veel sociale en milieu-onderwerpen zwak scoren. Friesland Bank, NIBC, Van Lanschot en ING lieten in 2011 vooruitgang zien in hun duurzaamheidbeleid, wat leidde tot enkele hogere scores. Er is gebrek aan transparantie over zowel investeringen als duurzaamheidbeleid van veel banken, waaronder ABN Amro, SNS Reaal en ING.
De praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer tonen aan dat verreweg de meeste bankgroepen het eigen MVO-beleid nog altijd niet consequent toepassen. Uit de praktijkonderzoeken naar investeringen van banken in de kledingsector, in bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en in varkenshouderijen blijkt dat afspraken over verduurzaming meestal niet worden vastgelegd in krediet-overeenkomsten met bedrijven. Banken kunnen niet aantonen dat specifieke sociale, milieu- en dierenwelzijnkwesties structureel aan de orde worden gesteld bij bedrijven uit deze sectoren. Banken hebben vaak geen meetbare MVO-doelstellingen met hun zakelijke klanten opgesteld en rapporteren niet volgens internationale richtlijnen bij hoeveel bedrijven zij sociale en milieukwesties aan de orde brengen. Het blijft dus onduidelijk voor klanten hoe de banken hier handen en voeten aan geven.
De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty international, Milieudefensie en de Dierenbescherming. Vredesorganisatie IKV Pax Christi maakt per vandaag ook deel uit van de Eerlijke Bankwijzer.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.