Ads Top

Verzekeraars hebben rol in afdekken financiële risico's burgers


Verzekeraars hebben een rol te vervullen bij de bescherming van burgers als zij door de terugtredende overheid meer financiële risico's lopen. Dat heeft Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea, maandag gezegd tijdens zijn nieuwjaarsspeech.
Volgens Van Duin dienen zich de komende jaren enkele fundamentele vragen aan, met name over wie welke risico's moet dragen: overheid, burgers, bedrijven of verzekeraars. "Als gevolg van de economische crisis, treedt de overheid versneld terug op terreinen waar ze voorheen alle zekerheid verzorgde voor burgers. Bestaande collectieve voorzieningen voor pensioen en zorg staan onder druk. Het vaste ijkpunt van pensioen bij 65 jaar valt weg. Mogelijk komen ook andere taboes ter discussie, zoals ten aanzien van de verdeling van het werkloosheidsrisico en van de kosten van de zorg. Dit leidt er op termijn ook toe dat burgers en werkgevers aanvullende maatregelen zullen moeten treffen", aldus Van Duin. Voor Achmea geldt dat het zich daarbij vooral richt op de gebieden van zorg, pensioenen en werk. Van Duin: "De gaten die hier vallen in de financiële zekerheid kunnen juist door verzekeraars goed worden afgedekt. Omdat verzekeren in de kern een daad van solidariteit is, kunnen risico's worden gespreid en blijven de kosten per individu beheersbaar."
Achmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland en is ontstaan uit onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties. Van Duin: "We zijn een bedrijf met een coöperatief karakter. We zijn van nature gericht op samenwerking en komen al jaren veel bij huishoudens en bedrijven 'over de vloer'. Onze klanten geven ons kennis en inzicht over maatschappelijke kwesties. Samen kunnen we tekortkomingen in de samenleving constateren en kijken hoe het beter kan.
Volgens Achmea hebben burgers het meeste baat bij een integrale visie op de actuele maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een brede blik, waarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers, wordt gekoppeld aan het realiseren van samenhang tussen zorg, pensioen, arbeidsparticipatie en wonen. Als coöperatieve verzekeraar kan Achmea bij uitstek van waarde zijn voor zijn klanten en de samenleving.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.