Ads Top

Ondanks grote onzekerheid voorzien veel bedrijven winstgroei

Voor 2012 rekent meer dan de helft van de bedrijven op groei, zowel in omzet als in winst. Met name het buitenland vormt hierbij een grote stimulans. Dit blijkt uit het Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2012 dat voor het zesde jaar op rij is gehouden. Voor wat betreft de werkgelegenheid verwachten evenveel bedrijven groei als krimp.
Aan het het Berenschot Strategy Trends Onderzoek deden 194 ondernemers en bestuurders deel. Zij vormen een brede afspiegeling van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De respondenten zijn eigenaren, bestuurders, directeuren en (top)managers in verschillende sectoren van de private sector. Naast deelnemers uit de industrie, financiële dienstverlening en zakelijke dienstverlening zijn ook de sectoren bouw en utilities dit jaar als aparte categorieën vertegenwoordigd.
Maar liefst 66% van de deelnemers geeft aan zich de komende jaren door 'kwaliteit van producten of diensten' te willen onderscheiden. 'Service' en 'innovatie' blijven belangrijke elementen van het onderscheidend vermogen. De 'laagste lifetime costs' - de kosten voor de totale levensduur van het product of de dienst - nemen in belang toe .Als belangrijkste strategische issue voor 2012 noemen ondernemers net als vorig jaar 'nieuwe businessmodellen' (39%). 'Innovatie/R&D' (32%) en 'human capital' (29%) completeren de top 3.
Gezien de sterke onderlinge afhankelijkheid van bedrijven, onder meer als gevolg van prijsconcurrentie en leverbetrouwbaarheid, is een opvallende uitkomst dat het issue 'allianties in de bedrijfsketen' de afgelopen jaren toch zeer sterk daalde. In 2012 staat het pas op de 13e plaats. Ook 'co-design/co-productie' scoort laag. Hendrik Jan Kaal, senior managing consultant Berenschot: "Het lijkt erop dat de grote onzekerheid bedrijven ertoe brengt zich vooral bezig te houden met alles waar zij zelf grip op hebben. Het is te hopen dat ze hun rol in netwerken niet verwaarlozen en de blik wel voldoende op de buitenwereld gericht houden."
Ondanks de positieve insteek bepaalt de conjunctuur wel degelijk de kwaliteit van strategievorming. Het strategieproces van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt het meest te lijden onder de 'onzekerheid over de toekomst' (32%). Wel worden vaker keuzes gemaakt én in de praktijk gebracht dan de afgelopen jaren. Hét grote struikelblok voor de realisatie van de strategie blijkt operationele drukte. Andere genoemde belemmeringen zijn een tekort aan juiste competenties en te veel focussen op interne processen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.