Ads Top

Nederlanders spreken massaal spaargeld aan

Bij meer dan een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking is in 2011 het spaargeld afgenomen. 37% van deze groep zegt niet meer rond te kunnen komen zonder daarbij zijn of haar spaargeld aan te breken. Opvallend is dat van deze mensen 44% een HBO of WO opleiding genoten heeft en dat driekwart van deze hooggeschoolden 40.000 euro per jaar of meer verdient.
Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Friesland Bank onder 1000 Nederlanders. Meer dan de helft (53%) van de Nederlanders die zich nog wel kunnen permitteren een deel van het salaris opzij te zetten zegt dit te doen om slechtere tijden op te kunnen vangen. Hiermee doelt men met name op de gevolgen van de financiële crisis (27%), werkeloosheid (20%) en tegenvallend pensioen (19%). In de zoektocht naar een spaarbank geeft men aan tegenwoordig meer waarde te hechten aan veiligheid (68%) dan aan het gegeven rentepercentage (18%). 
Klaas Feenstra, Commercieel Directeur Nederland van Friesland Bank, over de resultaten: “Het is begrijpelijk dat gezien de huidige economische ontwikkelingen spaarders op zoek gaan naar zekerheid, veiligheid en vertrouwen. Met ruim 100 jaar aan ervaring vormen deze begrippen dan ook de basis van onze bank. Ons klimspaardeposito waarbij we onze klanten een klimmend rentepercentage tot 5% in het vijfde jaar aanbieden is daar een mooi voorbeeld van. Het biedt een aantrekkelijke rente maar ook de mogelijkheid om ieder jaar je spaargeld aan te breken."
Driekwart van de bevolking geeft aan in het bezit te zijn van meer dan 5.000 euro aan spaargeld. Van deze groep bezit de helft 20.000 euro of meer. 66% van de spaarders zegt pas financiële rust te hebben met een buffer van 10.000 euro of meer. Vrouwen hebben over het algemeen al bij een wat lager bedrag eerder een gevoel van financiële rust dan mannen. Vrouwen beginnen gemiddeld met een leeftijd van 14 jaar oud echter wel eerder met sparen dan mannen die pas beginnen met sparen wanneer ze de leeftijd van 17 hebben bereikt. De meest voorkomende reden (62%) van een toename van het spaargeld is dat men een deel van het inkomen overboekt naar de spaarrekening. Bijna de helft van de ondervraagden (47%) doet dit middels een automatische overboeking.
Ruim 40% spaart ook op de spaarrekening van derden. Dit zijn veelal spaarrekeningen van kinderen of de partner. De belangrijkste reden (52%) om niet meer te sparen is te weinig financiële ruimte om te kunnen sparen. Een tegengestelde reden (25%)  om niet meer te sparen is het in het bezit zijn van voldoende liquide middelen op de spaarrekening. 
Bijna driekwart (70%) van de spaarders geeft aan goed op de hoogte te zijn van hun huidige rentepercentage, 30% zegt daarentegen geen enkel idee te hebben wat voor percentage zij op dit moment op hun spaargeld ontvangen. Meer dan de helft van de ondervraagden (52%) vindt rentepercentages niet zo interessant en beweert er zelden tot nooit naar te kijken. 33% kijkt er wel eens naar, maar zal niet zomaar switchen voor een hoger rentepercentage. De overgebleven groep van 15% volgt de rentepercentages op de voet en switcht zodra er ergens anders een beter rentepercentage geboden wordt. Ruim 88% is het afgelopen jaar echter niet van spaarbank gewisseld, degene die wel geswitcht zijn, gaven als reden van de switch een beter rentepercentage bij een andere bank (71%) op. Het gemiddelde reële rentepercentage wat de respondenten van hun banken wensen te ontvangen is 4,4,%. Vorig jaar lag dit percentage nog op 3,4%. Mensen lijken dus steeds meer van hun banken te verwachten. Het werkelijke gemiddelde rentepercentage staat op dit moment op 2,8%.
80% van de respondenten is goed op de hoogte van het huidige saldo op zijn of haar spaarrekening. Driekwart van de bevolking geeft aan dat verder niemand anders dan hij of zij zelf hiervan op de hoogte is. Gemiddeld heeft een huishouden in Nederland ruim 24.000 euro aan spaargeld op de bank staan.
De helft van de Nederlanders geeft aan het eens te zijn met een zogenaamde miljonairstax. Zij vinden dat miljonairs een extra bijdrage moeten leveren gezien de economische situatie. 72% van de ondervraagden was dan ook van mening dat geld ‘geld’ maakt en het voor mensen met geld dus makkelijker is om bij te dragen aan een economisch herstel . 65% is van mening dat de crisis ook kansen met zich meebrengt, 58% vindt mensen die ‘gebruik’ maken van de crisis slim.
Het vertrouwen in de banken lijkt enigszins herstellende. 65% van de ondervraagden heeft vertrouwen in zijn of haar bank en zegt altijd op een eerlijke manier geholpen te worden. Van deze groep houdt 14% echter wel graag zelf een oogje in het zeil. Een kwart van de bevolking is van mening dat bankproducten een sluwe manier zijn om geld te verdienen of vind het zelfs pure oplichterij.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.