Ads Top

Consument wil actueel hypotheekadvies

Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, rapporteren dat een groeiend aantal consumenten een hernieuwd hypotheekadvies op prijs stelt.
Consumenten kunnen in het verleden een hypotheek hebben afgesloten op basis van een advies dat aansloot op de, op dat moment bij de consument bestaande, wensen en behoeften. Deze wensen kunnen echter in de loop der tijd veranderen. Hierdoor kan een financieel product dat in het verleden correct is geadviseerd niet langer aansluiten bij de actuele wensen en behoeften van de klant.
69% van de respondenten aan het onderzoek merkt op dit moment dat klanten onzeker zijn over de keuzen die zij in het verleden met betrekking tot de door hen afgesloten hypotheek hebben gemaakt.
De veranderende wensen van de consument concentreren zich primair rondom de wens, om meer of eerder dan in het verleden was overeengekomen, af te lossen op de hypotheekschuld (36%), of extra kapitaal op te bouwen om op de einddatum de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen (30%). Naast de behoefte aan informatie over de mogelijkheden om concrete zaken aan te passen, is er ook een relevante algemene behoefte aan informatie over de ontwikkelingen op het gebied van hypothecair krediet. Onderwerpen zijn onder meer vragen over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek en het terugtrekken van steeds meer aanbieders van hypothecair krediet op de Nederlandse markt. Bij dit laatste richten de vragen zich dan vooral op de behoefte aan informatie over de gevolgen van het terugtrekken van deze aanbieders, op het moment dat er een nieuwe rentevastperiode moet worden overeengekomen.
Peter Wormskamp, voorzitter van de NVHP: 'Ik denk dat een goed adviseur zeker in deze tijd zijn klanten zal aanbieden om te controleren of de uitgangspunten die destijds zijn gekozen bij het afsluiten van belangrijke financiële producten, nog steeds gelden. Op het gebied van hypotheken ziet de consument dat de marktsituatie sinds het afsluiten van zijn hypotheek veranderd. Werd bij het afsluiten van de hypotheek vaak uitgegaan van een stabiele prijsontwikkeling van de woning, nu worden consumenten geconfronteerd met prijsdalingen. Ook het risico op werkloosheid wordt nu vaak hoger ingeschat dan in het verleden. Maar ook de verhoging van de pensioenleeftijd leidt tot andere financiële plaatjes dan ten tijde van het afsluiten van de hypotheek.'
De totale marktsituatie is in korte tijd ingrijpend gewijzigd, aldus Peter Wormskamp. Dat wordt nog eens versterkt door de vele berichten over mogelijke aanpassing van de fiscale behandeling van de hypotheekrente. Onrust ontstaat omdat onvoldoende wordt gecommuniceerd dat eventuele veranderingen voor bestaande leningen geleidelijk zullen moeten worden ingevoerd. Consumenten worden onrustig omdat men onvoldoende inzicht heeft in wat de gesuggereerde veranderingen in hun persoonlijke situatie kunnen betekenen. De opgave is nu om waar mogelijk binnen de bestaande producten aanpassingen aan te brengen waardoor de hypotheek weer meer gaat aansluiten bij de actuele wensen en behoeften van de consument. De sector moet echter opletten dat er weer geen trend ontstaat om massaal adviezen te gaan geven om bestaande hypotheken te beëindigen en een nieuwe hypotheek af te sluiten. Terecht stelt de AFM aan een dergelijk advies hoge eisen. Concreet kan een adviseur alleen komen tot een dergelijk advies, wanneer hij cijfermatig kan onderbouwen dat het oversluiten van de hypotheek voor de consument gunstiger uitpakt dan aanpassen binnen het bestaande contract. Indien het oversluiten van een hypotheek al in het belang van de consument is, zal dit minder makkelijk verlopen dan in het recente verleden, aangezien veel geldverstrekkers op dit moment terughoudend zijn in het verstrekken van nieuwe hypothecaire geldleningen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.