Ads Top

Meer beheer, minder provisie en transacties

Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, besteden meer tijd dan in het verleden aan het onderhouden van in het verleden afgesloten hypothecaire kredieten. Het vertrouwen in het herstel van de woningmarkt in onverminderd laag.
Van de totaal beschikbare tijd besteden leden van de NVHP gemiddeld 62% aan het adviseren van nieuwe hypotheken en 38% aan het adviseren en onderhouden van in het verleden afgesloten hypothecaire kredieten. Secretaris van de NVHP, Evert Creemers: "Dit is een herkenbare ontwikkeling. Als gevolg van de huidige economische situatie willen veel consumenten hun bestaande hypotheek aanpassen. Men wil over het algemeen meer aflossen of kapitaal opbouwen waarmee de lening aan het eind van de looptijd kan worden afgelost. In mijn eigen praktijk zie ik dat deze werkzaamheden in het afgelopen jaar sterk zijn toegenomen."
Indien de beleidsvoornemens van het Kabinet worden doorgezet, dan is 2012 het laatste jaar waar aanbieders aan bemiddelaars in hypothecaire kredieten nog provisie mogen betalen over afgesloten hypothecaire kredieten. Met ingang van 1 januari 2013 geldt een verbod op provisies. Leden van de NVHP anticiperen al op deze ontwikkeling. 57% van de respondenten rekent zijn kosten op dit moment volledig door aan de klant en ontvangt geen provisie meer. 5% werkt nog volledig op provisie. Bij 38% bestaan op dit moment mengvormen. Zolang de kosten van advies, net als de overdrachtsbelasting en de kosten van notaris en makelaar, in de hypotheek meegefinancierd kunnen worden, verwacht de NVHP op het gebied van hypothecair krediet geen grote problemen bij de uitwerking van het verbod op provisie. Anders wordt dit, wanneer de maximale financiering verder wordt teruggedrongen. Indien consumenten in één keer uit eigen middelen de kosten van advies moeten financieren, zal dat bij een deel van de consumenten ertoe leiden dat men ervan afziet zich goed te laten adviseren. Dit zou wel eens het meest kwetsbare deel op de markt van woningkopers kunnen zijn. Binnen de huidige regelgeving verwachten wij echter geen grote problemen.
Leden van de NVHP hebben een ongekend laag vertrouwen in het herstel van de woningmarkt -en daarmee die van de hypotheekmarkt- in de nabije toekomst. Bij 45% van de respondenten ligt het vertrouwen onder de 5 op een schaal van 10. Gemiddeld komt het vertrouwen uit op 5,5.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.