Ads Top

Weinig vertrouwen meer in Bitcoin

Het vertrouwen in Bitcoin is scherp gedaald, zelfs voor de recente crash. Dat blijkt uit cijfers van de Markteffect Bitcoin Monitor.

Daar waar het vertrouwen in Bitcoin eerder dit jaar nog door consumenten met een gemiddeld rapportcijfer van 5,2 werd uitgedrukt, is dat in het tweede kwartaal van 2022 slechts een 4,1. Een daling van één heel punt en tegelijkertijd het laagste niveau sinds april 2021; tot op heden was dit in oktober 2021 met een 4,6 het laagst.

De steekproef onder 1018 Nederlandse consumenten heeft plaatsgevonden tussen 25 april 2022 en 6 mei 2022, kort dus voor de problemen met de stablecoins Luna en Terra, die de waarde van de Bitcoin onderuit haalden. Uit de volgende meting in juli zal het effect hiervan terug te zien zijn.

Met name ouderen (55 jaar en ouder) hebben met een gemiddelde van 3,2 weinig tot geen vertrouwen in deze cryptovaluta. Terwijl het vertrouwen onder jongeren in de leeftijd van 18 tot 34 jaar met een 5,1 het hoogst ligt.

17 procent van alle Nederlanders geeft een 1,0, meer dan een kwart (26%) geeft een voldoende (6,0 of hoger) en één op de tien (10%) zegt dat zijn of haar vertrouwen het afgelopen kwartaal gedaald is.Het vertrouwen in fiat geld, zoals de euro (7,7) en de dollar (7,2) ligt onder dezelfde doelgroep nog altijd vele malen hoger.

Alleen in het Verenigd Koninkrijk is het vertrouwen in Bitcoin met een gemiddeld rapportcijfer van 3,6 lager dan in Nederland, de Spanjaarden drukken het daarentegen uit met een 6,0.

Gebrek aan kennis wordt vaak als oorzaak genoemf. Slechts 9 procent vindt dat hij of zij over een (zeer) goed kennisniveau beschikt. Bijna zeven op de tien ederlanders omschrijft zijn kennis als slecht of zeer slecht, waarvan iets minder dan een kwart (24%) zegt er daadwerkelijk meer over te willen leren of te weten komen.

De verwachting is dat de koers van de Bitcoin over exact een jaar slechts 15.126 euro bedraagt. Een daling van bijna 50 procent in waarde. Toch bezitten inmiddels bijna 2 miljoen Nederlanders een of meerdere cryptovaluta en verwacht 8 procent het komende jaar waarschijnlijk - voor het eerst - te gaan investeren.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.