Ads Top

Hoe werkt de winst- en verliesrekening van DNB?

Commerciële banken sluiten elk jaar af met winst of verlies, maar hoe zit dat eigenlijk met een centrale bank als De Nederlandsche Bank (DNB)?

Sinds de invoering van de euro in 1999 heeft DNB in totaal 22,6 miljard euro winst gemaakt. Hiervan is 16,2 miljard uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat, de enige aandeelhouder van DNB.

De winstafdracht van DNB is een ontvangst voor de rijksoverheid en daarmee van belang voor de rijksbegroting. Het resterende deel van de winst ter grootte van 6,3 miljard is door DNB gebruikt om haar eigen vermogen te versterken. Dit was nodig om de risico’s te dragen die samenhangen met de uitvoering van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Winst is geen doel op zich maar een uitvloeisel van het monetaire beleid en de eigen beleggingen die DNB aanhoudt. De omvang van de winst is daardoor onzeker.

Net als commerciële banken hanteren de centrale banken in het Eurosysteem een klein positief verschil tussen rente die ze in rekening brengen op verstrekte leningen aan commerciële banken en rente die ze betalen op de deposito’s die commerciële banken bij de centrale bank aanhouden. Daarnaast houden ook enkele centrale banken van buiten het Eurosysteem een deposito bij DNB aan om over euro’s te beschikken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.