Ads Top

NVHP pleit voor meer maatwerk binnen leennormen hypotheek

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP pleit ervoor om meer maatwerk mogelijk te maken bij het bepalen van wat individuele consumenten maximaal mogen lenen voor de financiering van hun woning.

Er is een groot maatschappelijk belang gediend bij het voorkomen dat consumenten voor de financiering van de aankoop van hun woning meer lenen dan voor hen verantwoord is. Mede door de wetgeving die op dit punt in Nederland bestaat blijft het aantal consumenten die gedwongen wordt hun woning te verlaten omdat zij de financieringslasten niet langer kunnen betalen, beperkt. De doelstelling van de wetgeving wordt door de NVHP dan ook volledig onderschreven.

De wetgever heeft ervoor gekozen om generieke criteria op te stellen voor de maximale bedragen die consumenten bij een bepaald inkomen kunnen lenen. Deze generieke leennormen worden opgesteld met behulp van de inzichten van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD. Daarbij baseert het NIBUD zich op onder meer wat een gemiddelde consument bij een bepaald inkomen aan bepaalde uitgaven heeft.

Op basis van inkomsten en gemiddelde uitgaven kan dan een indicatie worden gemaakt welk bedrag overblijft om de lasten van een eigen woning te financieren.

Veel consumenten wonen in een huurwoning waarvoor zij een hoge huur, bijvoorbeeld meer dan 1000 euro betalen. Met grote regelmaat komt het voor dat wanneer deze consumenten vervolgens een woning willen kopen waarvan de hypotheeklasten bijvoorbeeld 700 euro per maand zijn, zij niet in aanmerking komen voor deze hypotheek omdat de generieke leennormen voor hun situatie aangeven dat deze lasten leiden tot overkreditering.

Inmiddels is er een proef gestart waarbij in bepaalde situaties mensen die een hogere huur betalen dan de toekomstige hypotheeklasten toch een hypothecair krediet kunnen afsluiten.

De NVHP signaleert dat het systeem van generieke leennormen steeds vaker consumenten belemmert om een woning te kunnen kopen terwijl zij een individueel uitgavenpatroon hebben waarbij de lening welke deze consumenten nodig hebben wel verantwoord is. De consequentie is dat deze consumenten of onnodig lang duur blijven huren, dan wel actief op zoek gaan naar financieringsmogelijkheden buiten de reguliere hypotheekverstrekkers.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.