Ads Top

Centrale banken: toename vraag kredietverlenging is teken van herstel

Het is bemoedigend dat de Nederlandsche Bank tekenen ziet van economisch herstel. Bankren die zijn ondervraagd voor de Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank rapporteren over het derde en vierde kwartaal van vorig jaar een toename van de vraag naar kredietverlening van bedrijven.

Specifiek voor het MKB wordt door banken voor de eerste keer sinds het derde kwartaal van 2020 een toename van de kredietvraag gesignaleerd. De stijgende vraag wordt gedreven door investeringen en werkkapitaal. De vraag naar financiering voor investeringen neemt sinds het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds lange periode toe.

Wel wijst de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) erop dat de data van de ECB geen onderscheid maken naar sectoren. Het beeld bij ondernemers in sectoren die door maatregelen van de overheid ter bestrijding van de pandemie zijn getroffen, is nog niet per definitie positief..

Banken hebben, net als een kwartaal eerder, hun acceptatiecriteria niet gewijzigd, zo blijkt uit het onderzoek. De meetlat van banken om krediet te kunnen verstrekken is in de coronacrisis overigens niet zozeer verhoogd, merkt de NVB op. Het economisch beeld en bedrijfseconomische situatie waren in een aantal bekende sectoren nadrukkelijk slechter. Banken hebben dat meegewogen in hun kredietbeoordeling.

De Bank Lending Survey is een kwartaalenquête onder Europese banken waaraan zeven banken die in Nederland zijn gevestigd, deelnemen. De antwoorden van banken weerspiegelen alleen de richting en niet de exacte mate van deze ontwikkelingen en verwachtingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.