Ads Top

Nieuw ingevoerde WOZ-meetmethode jaagt Nederlandse huishoudens op kosten

 

Door de landelijke invoering van een nieuwe meetmethode van de WOZ-waarde is de kans op foutieve berekeningen sterk gestegen.

Gemeenten zijn vanaf 2022 verplicht om de waarde te baseren op de oppervlakte in plaats van de inhoud. Deze nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor de woningwaarde volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), stelt de Waarderingskamer.

Door de nieuwe manier van rekenen kan de Uitleg WOZ-waarde ineens een stuk hoger ingeschat worden. De WOZ-waarde is van invloed op verschillende belastingen en een verkeerde meting kan de burger veel geld kosten. Dan moet je denken aan gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting (OZB) en zelfs erfbelasting, schenkbelasting, verhuurdersheffing en inkomstenbelasting. Voor gemeenten is het echter ondoenlijk om elke woning in Nederland te taxeren dus worden computermodellen gebruikt.

De computermodellen die gebruikt worden voor woningtaxatie zijn echter niet altijd representatief voor alle woningen in een straat of wijk. Zo wordt er geen rekening gehouden met het onderhoud van een huis of uitbouw. Het zijn schattingen.

De Nieuwe rekenmethode WOZ-waarde brengt voor gemeenten nieuwe uitdagingen met zich mee. De gemeente is daardoor weer afhankelijk van een extern systeem. Het toevoegen van een ‘nieuw’ systeem aan de totale berekeningsmethode van de WOZ-waarde kan de totstandkoming van de WOZ-waarde bemoeilijken.

Circa 250 gemeenten namen dit jaar deze nieuwe meetmethode in gebruik en dat kan grote gevolgen hebben.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.