Ads Top

Verzekeraars: Verlos Solvency II van de papieren tijger


Meer aandacht voor proportionaliteit en het terugdringen van onnodige administratieve lasten. Maar ook een pleidooi voor eenvoudigere berekeningen van bijvoorbeeld technische voorzieningen en kapitaalseisen om te voorkomen dat verzekeraars met een laag risicoprofiel moeten voldoen aan dezelfde eisen en procedures als meer complexe verzekeraars.

Dergelijke aanpassingen leiden tot een effectiever en beter werkbaar toezichtsraamwerk voor verzekeraars, vindt het Verbond van Verzekeraars.

Een redelijke verhouding tussen het doel en het ingezette middel, is een belangrijk element van Solvency II. Bij de totstandkoming van het raamwerk in 2016 is hier volop aandacht aan besteed. Maar in de praktijk komt deze basisgedachte onvoldoende uit de verf en is het proportionaliteitsbeginsel binnen Solvency II aan het uitgroeien tot een papieren tijger, vindt het verbond.

Een meer risico gebaseerde en proportionele toepassing van Solvency II leidt tot lagere kosten voor verzekeraars en consumenten. Een proportioneel raamwerk biedt verzekeraars ruimte om nieuwe en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. En het biedt ruimte aan toezichthouders om zich te focussen op die bedrijven en producten met het hoogste risico.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.