Ads Top

DNB: Nederlandse bankwezen voorbereid op finaal Bazel 3


De Nederlandse banken hebben de laatste jaren hun kapitaalbuffers versterkt. Vier jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat de grootbanken extra kapitaal nodig zouden hebben om de minimumnormen uit het Bazel akkoord te halen. Dat is niet langer het geval, op basis van de situatie ultimo 2020 blijken banken al in staat te zijn om te voldoen aan de eisen van het finale Bazelse akkoord, meldt DNB.

De nieuwe berekeningen zijn gemaakt nu de Europese Commissie dit najaar voorstellen zal publiceren om de wereldwijd afgesproken regels voor banken in Europa te implementeren.

Na de financiële crisis in 2008-09 zijn in het oorspronkelijke Bazel 3 akkoord mondiale afspraken gemaakt over de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. Banken zijn daardoor beter in staat om verliezen op te vangen.

De Covid-19 crisis heeft de baten van goede kapitaalbuffers duidelijk aangetoond: mede dankzij deze buffers zijn de banken namelijk in staat geweest om de economie te blijven ondersteunen. Op dit moment zijn echter nog niet alle internationale afspraken in Europa ingevoerd. Eind 2017 is namelijk besloten tot verdere hervormingen van de kapitaalseisen van banken, die bekend staan als finaal Bazel 3. De Europese Commissie zal dit najaar voorstellen publiceren voor de Europese implementatie van dit akkoord.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.