Ads Top

VEB wil beter inzicht voor beleggers in kwaliteit van accountantscontroles

De roep om betere controles door accountants klinkt alsmaar luider. Gebruikers van de jaarrekening hebben bovendien behoefte aan een beter inzicht in de kwaliteit van het door accountants geleverde werk. Maar de nu voorgestelde kwaliteitsindicatoren zijn volgens beleggersclub VEB onvoldoende geschikt.

De VEB heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën daarom gevraagd om verder te gaan dan de tien zogenaamde audit quality indicators (AQI’s) die hij nu voorstelt.

Die hebben onder andere betrekking op medewerkersbetrokkenheid, innovatiebereidheid, het aantal uren dat de aftekenende accountants aan controles besteden en geconstateerde fouten in de jaarrekening.

De VEB betwijfelt of deze aspecten bijdragen aan het uiteindelijke doel van wat kwaliteitsindicatoren moeten doen; het concreet inzicht geven aan beleggers in de kwaliteit van de accountantscontrole.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.