Ads Top

Moeizame start van het jaar voor pensioenfondsen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103 naar 101 procent. Door wereldwijde angst voor het Coronavirus liepen de rendementen op aandelen terug en was er een vlucht naar safe havens, wat de rente deed dalen.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde van 103% naar 102 procent. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100 procent. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario.

Na de stijging van eind vorig jaar, viel de rente in de laatste weken van januari terug. De rente daalde met gemiddeld 24 basispunten sinds vorige maand. De 30-jaarsrente eindigde op een niveau van 0,341 procent. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef stabiel op 2,1 procent. Door de rentedaling nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ruim 5% toe.

De financiële markten hadden een vliegende start in januari. Het positieve sentiment van december werd voorgezet door het goede nieuws over de handelsovereenkomst tussen Amerika en China waarvan een eerste fase zal worden bekrachtigd. De markt werd halverwege januari onrustig, doordat Amerika de pijlen op Europa richtte en het Coronavirus in China uitbrak. De economische activiteit in China, maar ook daarbuiten, wordt negatief beïnvloed. Beleggers trekken parallellen met de uitbraak van SARS en de nadelige gevolgen daarvan voor de markten. Sinds de berichten over het Coronavirus daalden de aandelen met ongeveer 4 procent, terwijl de olieprijs met 10 procent en de 30-jaars swaprente 0,29 procent daalden.

De vastrentende waarde portefeuille steeg door de rentedaling met bijna 6 procent. Het Coronavirus heeft de meeste impact op de Chinese aandelenbeurzen. De daling van deze aandelen zien we terug in het negatieve rendement van aandelen van opkomende landen van 3,4 proces. De aandelen ontwikkelde markten behaalden deze maand nog een klein positief rendement van 0,7 proces. Per saldo eindigde de portefeuille ruim 3% in de plus.

Na 10 jaar mooie rendementen op de financiële markten zijn de verwachtingen inmiddels flink getemperd. Bedrijfswinsten liggen op de hoogste niveaus en de wereldwijde economie groeit nauwelijks nog. De meeste vermogensbeheerders en analisten verwachten de komende jaren een gemiddeld rendement van 3 à 4 procent per jaar met flink wat volatiliteit. Daarnaast is de verwachting dat de rente voor langere tijd laag blijft. De rentestijging van december is al meer dan tenietgedaan in januari. “Dat betekent dat pensioenfondsen rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Er is minder vooruitzicht op extra rendement om de dekkingsgraden te versterken waardoor deze voorlopig nog kwetsbaar blijven”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. Het blijven dus moeilijke tijden voor pensioenfondsen. “In deze economische tijden moet op een andere manier naar pensioen gekeken worden. Met het pensioenakkoord wordt dit ingevuld met contracten met minder zekerheid. We zullen minder moeten gaan verwachten.” Minister Koolmees nam deze maand al een voorschot hierop door op te roepen in termen van ambitie te communiceren in plaats van aanspraken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.