Ads Top

WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel. Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt.

Er zijn te weinig remmen op geldschepping en kredietverlening, met een ongewenst hoog schuldniveau als gevolg. Ook is het publieke karakter van het bankwezen nu onvoldoende verankerd.

Een van de aanbevelingen is het mogelijk maken van een bank die zich enkel met betalen en sparen bezighoudt.

Het rapport ‘Geld en schuld’ is het resultaat van een adviesaanvraag van de regering over de werking van het geldstelsel. Over dit onderwerp is naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ in de Tweede Kamer een debat gevoerd. Tijdens dit debat werd een motie aangenomen met het verzoek aan de WRR het geldstelsel nader te bestuderen, en de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping te onderzoeken.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zet in haar rapport vraagtekens bij de invoering van een publiekgeldsysteem. Volgens de Raad zou een overgang naar zo’n systeem feitelijk neer komen op een ‘grootschalig experiment met de ruggengraat van de economie.’ Daarnaast vraagt de WRR zich af of zo’n overgang haalbaar is omdat een nieuw systeem alleen op Europees niveau kan worden ingevoerd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dan ook geen voorstander van zo’n experiment.

De NVB onderstreept het belang van diversiteit in de sector en is benieuwd hoe een volksbank er in de praktijk uit zou kunnen zien. Overigens zal diversiteit van de sector in de komende jaren vooral ook in Europees licht moeten worden bezien nu de Europese bankenunie verder moet worden voltooid. Door de belemmeringen voor grensoverschrijdend bankieren in Europa weg te nemen worden de drempels voor buitenlandse banken om hun producten in ons land aan te bieden, weggenomen. Tegelijkertijd schept dat kansen voor Nederlandse banken in het buitenland.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.