Ads Top

Verbond van Verzekeraars herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn vervolgstappen in het kader van de wettelijke evaluatie van het provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten. In zijn brief komt de minister terug op de motie van Kamerleden Paternotte en Leijten en een aantal deelonderwerpen.

In zijn agenda voor de financiële sector heeft de minister medio december al aangegeven stappen te willen zetten om consumenten inzicht te geven in provisies en dienstverlening bij schadeverzekeringen. Het Verbond steunt deze ambitie van het kabinet om de provisie op schadeverzekeringen actief transparant te maken. De minister geeft nu ook aan dat het in ieder geval voor de hand ligt dat klanten precontractueel worden geïnformeerd over de dienstverlening en provisie. Hij geeft aan dat vanuit het oogpunt van de klant concrete bedragen het meest informatief zijn.

De minister staat ook stil bij de frequentie van de accountantscontrole van het kostprijsmodel voor directe aanbieders. De minister onderzoekt een variant waarbij de controle van het kostprijsmodel niet jaarlijks door de externe accountant hoeft te worden gecontroleerd, maar ten minste eens in de drie jaar. Dit is een belangrijke verlichting van de administratieve lasten. De minister doet geen uitspraken over het kostprijsmodel in relatie tot innovatie en introductie van nieuwe producten. Het is immers belangrijk dat het kostprijsmodel innovatie niet in de weg moet zitten.

De minister geeft aan voornemens te zijn in gesprek te gaan op andere deelaspecten ten aanzien van financieel advies. Het Verbond herkent de in de brief genoemde onderwerpen en gaat hierover graag het overleg met de minister aan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.