Ads Top

ABN AMRO MeesPierson minder positief over aandelen

ABN AMRO MeesPierson verlaagt de weging van aandelen van gematigd overwogen naar neutraal. De private bank is minder positief over aandelen omdat de groei van de economie, de verwachte afname van de bedrijfswinsten en verschillende geopolitieke onzekerheden. ABN AMRO MeesPierson gaat desondanks niet uit van een recessie in 2019.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: "De bedrijfswinsten die analisten verwachten, kunnen wel eens te optimistisch zijn. We verwachten geen recessie, maar de economie staat momenteel onder druk. Het groeitempo van de wereldeconomie neemt in 2019 waarschijnlijk af. Daardoor vertraagt de winstgroei van bedrijven. Bovendien is er de politieke onzekerheid rond Brexit en de politieke partijen in de Verenigde Staten hebben een moeizame relatie. De lagere groeiverwachtingen en de politieke onzekerheden vragen om een voorzichtigere houding ten opzichte van aandelen. Daarom doen we beleggers de suggestie om hun aandelenpositie wat te verkleinen. Binnen de aandelenportefeuille hebben we een duidelijke voorkeur voor opkomende markten, zijn we licht positief over Amerikaanse en terughoudend op Europese aandelen."

Financiële markten kijken terug op één van de slechtste decembermaanden ooit. Debet hieraan waren de onzekere groeiverwachtingen, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de onduidelijkheid over wat de Amerikaanse Fed met de rentetarieven wilde doen. Sinds de kerstperiode zijn de aandelenmarken met 8 tot 10 procent gestegen. Wessels: "Maar de onzekerheden blijven en kunnen de komende maanden opnieuw tot marktdalingen leiden. Bovendien moeten beleggers nog wennen aan het vooruitzicht van lagere bedrijfswinsten. Al met al is de risico/rendementsverhouding van (een overwogen positie in) aandelen minder aantrekkelijk geworden. Dit wordt ook bevestigd door onze kwantitatieve modellen."

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat er in de komende maanden meer duidelijk wordt over de impact van lagere groei op de bedrijfswinsten. Wessels: "Het bedrijfscijferseizoen is in aantocht en dat kan interessante inzichten opleveren over de verwachtingen die bedrijven afgeven voor 2019. Voor nu denken wij dat een voorzichtigere beleggingshouding ten opzichte van aandelen gerechtvaardigd is. Ons overige beleid is ongewijzigd: we blijven terughoudend ten aanzien van obligaties en positief over grondstoffen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.