Ads Top

Rabobank en Facturis helpen MKB met financieren facturen

MKB-klanten van de Rabobank kunnen op proef krediet krijgen op basis van verzonden zakelijke facturen. Rabobank start hiervoor een pilot met haar FinTech-joint venture Facturis. Met het Factuurkrediet kunnen klanten over hun geld beschikken voordat hun afnemers betalen en zijn ze vaak goedkoper uit dan bij een standaard rekening-courant krediet.

Factuurkrediet is een krediet op maat, het beweegt mee met de factuurstroom van de ondernemer. De ondernemer betaalt alleen voor het krediet dat Rabobank daadwerkelijk verstrekt. Het is een alternatief voor het standaard rekening-courant krediet, waarbij sprake is van een vaste maximale kredietlimiet, waarvoor de klant een vaste prijs betaalt. Bij het Factuurkrediet betaalt de klant alleen voor het gebruik en het wisselende kredietmaximum.

Door de flexibiliteit van het factuurkrediet kunnen MKB ondernemers eenvoudiger de geldstromen van in- en verkopen stroomlijnen en zo hun werkkapitaal optimaliseren. Factuurkrediet voorziet de behoefte van MKB ondernemers aan een krediet dat inspeelt op schommelingen in de factuurstroom en dat meegroeit met de ontwikkeling van de onderneming.

Facturis biedt een platform waarmee MKB ondernemers hun zakelijke facturen digitaal versturen. Rabobank past de hoogte van het factuurkrediet wekelijks aan op basis van deze verzonden facturen verminderd met de reeds betaalde facturen. De klant krijgt daarnaast, op basis van de aan het Factuurkrediet verbonden dienstverlening van Facturis, realtime inzicht in de verzonden, betaalde en nog openstaande facturen.

De proef loopt tot eind juni en vindt plaats met een beperkte groep MKB klanten van een zestal lokale Rabobanken: Amstel en Vecht, Amsterdam, Regio Den Haag, Eindhoven-Veldhoven, Het Haringvliet en Hart van Brabant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.