Ads Top

Consumenten zoeken zekerheid bij keuze zorgverzekering

Consumenten zoeken zekerheid bij de keuze van hun zorgverzekering. Dit geldt met name voor consumenten die al lange tijd bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. De garantie dat zij dezelfde zorg vergoed krijgen bij de nieuwe zorgverzekeraar zou voor bijna de helft van deze consumenten reden zijn om een overstap te overwegen. Dit blijkt uit de Zorgmonitor, het jaarlijkse consumentenonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt.

Onzekerheid over de gevolgen van een overstap maar ook tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar weerhouden consumenten van een overstap. Vooral consumenten die nooit zijn overgestapt en die zich niet hebben georiënteerd geven aan tevreden te zijn over hun huidige zorgverzekeraar. Aan consumenten die minimaal 10 jaar verzekerd zijn bij dezelfde verzekeraar – de helft van alle verzekerden - is gevraagd onder welke omstandigheid zij een overstap zouden overwegen. Bijna de helft (46%) zegt dit te doen als zij zeker zouden weten dat zij bij de nieuwe zorgverzekeraar dezelfde zorgvergoeding zouden krijgen. 33% van deze groep zegt onder geen enkele omstandigheid een overstap te overwegen.

Om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken, willen consumenten betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering (39%), over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders (26%) en de premie (24%). Informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten  nog niet bekend. De zorgverzekeringskaart is een hulpmiddel om de verschillende basisverzekeringen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. De groep consumenten die zegt dit jaar zich te gaan oriënteren is  toegenomen ten opzichte van vorig jaar, van 28% naar 35%.

Belangrijke conclusies onderzoek

  • 10% van de respondenten is het afgelopen jaar overgestapt. Dit percentage is al jaren stabiel;
  • 69% is niet overgestapt en heeft zich niet georiënteerd;
  • de premie was de belangrijkste reden om over te stappen en belangrijker bij overstap dan een jaar eerder;
  • 49% van de consumenten zit al minimaal 10 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar;
  • Belangrijkste reden om niet over te stappen is tevredenheid over de huidige verzekeraar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.