Ads Top

AFM: 'Belangrijke uitdagingen op het gebied van Europees toezicht'

Bestuurder Gerben Everts van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak dinsdag 25 april 2017 op de TradeTech in Parijs. In zijn speech met de titel 'EU Supervisory Model: Challenges and the way forward' sprak hij over de belangrijkste lessen die we hebben geleerd sinds het uitbreken van de Europese schuldencrisis, de belangrijkste bedreigingen voor het Europese toezichtmodel en welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor een Europese toezichtmodel de komende 10 jaar.

Zo gaf Gerben aan dat er in Europa de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd om het Europese toezichtraamwerk te versterken, is de regelgeving voor onder andere banken aangescherpt, en wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een Kapitaalmarktenunie. Echter, er liggen ook nog belangrijke uitdagingen voor ons onder andere op het gebied van Europees toezicht. Gerben benadrukte het belang van toezichtconvergentie, waarbij EU lidstaten Europese regels op dezelfde wijze interpreteren en toepassen. Een (radicale) variant om de consistente implementatie van regels en het toezicht hierop af te dwingen is het verder centraliseren en het integreren van het Europese toezicht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.