Ads Top

Aegon breidt Regeling Spaarbeleg uit

Voor klanten met een Spaarlift of SpaarliftFormule en voor klanten die vóór 1 oktober 1999 een SpaarBeursproduct afsloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bij. Deze verbetermaatregel is het sluitstuk van de Regeling Spaarbeleg 2014 en volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd.

Vanaf 1 september zullen klanten met een beëindigde polis zich kunnen aanmelden voor een herberekening van hun overlijdensrisicopremie als zij voor 1 oktober 1999 een van de volgende producten afsloten: Aegon KinderSpaarBeurs, Aegon PensioenBeurs, Aegon SpaarBeurs, Aegon SpaarBeurs Hypotheek en voor alle klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule. Voor klanten met een nog lopende polis of een recent beëindigde polis (beëindigd na 1 april 2016) wordt de premie automatisch herberekend.

In juni 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over Koersplan. Die uitspraak ging over de premie voor de overlijdensrisicoverzekering in het Koersplan product. De uitspraak betrof alleen de deelnemers aangesloten bij Stichting Koersplandewegkwijt. Na de uitspraak kondigde Aegon aan actief te bekijken of ook voor niet-aangesloten deelnemers compensatie op zijn plaats zou zijn. Daaruit volgde de Regeling Spaarbeleg 2014, voor Koersplan en tien andere producten van het voormalige Spaarbeleg. Aegon heeft ook een andere portefeuille met grotendeels vergelijkbare spaarkasproducten. Dit zijn de SpaarBeurs- en de SpaarLift varianten. Anders dan Koersplan kennen vrijwel al deze producten een stijgende risicopremie, waardoor hiervoor een andere berekeningsmethode moest worden uitgewerkt om tot eenzelfde tarief te komen.

Het nieuwe tarief is tot stand gekomen na intensief overleg met Stichting Koersplandewegkwijt die op verzoek van Aegon als klankbord heeft gediend, net als bij de Regeling Spaarbeleg 2014. Een aantal onafhankelijke experts heeft de nieuwe overlijdensrisicopremie getoetst op de uitgangspunten van de Hoge Raad. Daarna heeft Aegon de premie in overleg met de Stichting nog verder aangescherpt. Nu de berekeningsmethode gereed is, kunnen dan ook de laatste “Koersplanachtige” polissen op de norm van de ‘redelijke premie’ worden gebracht.

Of een klant voordeel heeft van deze extra regeling en, zo ja, hoeveel verschilt per persoon. Het wordt vooral bepaald door de leeftijd van de deelnemer op het moment van afsluiten, de duur van de verzekering, de hoogte van de inleg, en van het jaar waarin het product is afgesloten. Klanten die gebruik maakten van eerdere verbetermaatregelen, hebben waarschijnlijk al een premie die onder of op het ‘redelijk tarief’ ligt. Voor hen zal herberekening nu niet leiden tot extra compensatie.

De kosten van deze regeling komen ten laste van bestaande middelen. In de afgelopen jaren betaalde Aegon al ruim 800 miljoen euro aan compensaties en productverbeteringen voor klanten met een beleggingsverzekering. Ongeveer 235.000 (oud)klanten van Aegon hebben of hadden een product dat onder deze regeling valt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.