Ads Top

'Verlaag zorgverzekeringspremie met €300'

Volgens berekeningen van de Consumentenbond kunnen verzekeraars komend jaar de premie voor zorgverzekeringen met gemiddeld €300 per jaar verlagen. Bij Achmea en CZ kan dit zelfs nog meer zijn. Om verzekeraars op te roepen deze verlaging ook daadwerkelijk door te voeren, start de Consumentenbond een petitie op consumentenbond.nl/premiejagen. Hier is ook uitgebreid te lezen waarom de zorgverzekeringspremie zo veel lager kan.
Uit het onderzoek voor de Gezondgids van oktober blijkt dat sommige zorgverzekeraars een solvabiliteitsmarge van maar liefst 230% hanteren, terwijl 150% vereist is. De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke de mate de onderneming bij liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Er blijken grote onderlinge verschillen in de marge die verzekeraars aanhouden. Zo kan VGZ de premie komend jaar met €89 verlagen en CZ zelfs met €487 en  dan blijven ze nog netjes binnen de verplichte solvabiliteitsnorm. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten zijn in Nederland wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars hebben daarmee de morele plicht om zorgvuldig met de premies om te gaan.'
Zorgverzekeraars boekten in 2012 een winst van 1,4 miljard en het eigen vermogen steeg naar 9,1 miljard. Voor de berekeningen is de Consumentenbond uitgegaan van een winst over 2013 die ten minste gelijk is aan 2012. Bart Combée: 'Er is dus alle ruimte om de premies fors te laten dalen voor 2014. Het kan niet zo zijn dat consumenten keer op keer te maken krijgen met bezuinigingen en beperkingen van het verzekeringspakket, en tegelijkertijd onnodig veel premie betalen'.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.