Ads Top

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het arrest inzake Koersplan, zoals op 14 juni 2013 bevestigd door de Hoge Raad. Aegon herberekent met terugwerkende kracht de waarde van Koersplan-polissen (gesloten in de periode 1989 tot en met 1998) van deelnemers aan de stichting. Dit gebeurt op basis van de in het arrest voorgeschreven premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dit betekent dat deelnemers aan de stichting een vergoeding zullen ontvangen, voortvloeiend uit deze herberekening. Deelnemers waarvan de polis nog loopt, ontvangen de vergoeding als een bijstorting op hun polis. Deelnemers waarbij de polis is beëindigd, ontvangen de vergoeding rechtstreeks op het door hen opgegeven rekeningnummer.

In aanvulling hier op zijn ook de volgende afspraken gemaakt:
Aegon betaalt bij beëindigde polissen een, met de stichting overeengekomen, rentevergoeding. De hoogte van de rentevergoeding is, afhankelijk van het jaar van beëindiging, 4,5%, 4% of 3% per jaar over de meerwaarde uit de herberekening.
Aegon vergoedt het betaalde inschrijfgeld van 75 euro aan de deelnemers.
De stichting ontvangt van Aegon een vergoeding voor de gemaakte proceskosten.
De stichting controleert steekproefsgewijs de herberekeningen van Aegon.

Deelnemers met een beëindigde Koersplan-polis worden in de periode tussen december 2013 en maart 2014 door Aegon geïnformeerd over de uitkomst van de herberekening. Deelnemers met een lopende Koersplan-polis worden vanaf april 2014 geïnformeerd.
Voor klanten die niet zijn aangesloten bij de stichting, vergelijkt Aegon de premie van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering met de premie die bij Koersplan is berekend. Aegon zal vervolgens bekijken of verdere stappen gepast zijn. Stichting Koersplandewegkwijt is door Aegon gevraagd hierin een actieve rol als klankbord te vervullen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.