Ads Top

Verzekeraars kunnen duurzamer investeren

Verzekeraars hebben bij hun investeringen weinig oog voor duurzaamheid. Dat was de belangrijkste conclusie van de Eerlijke Verzekeringswijzer die deze week is gelanceerd. Het Verbond neemt de aanbevelingen ter harte, maar vindt het jammer dat het onderzoek de indruk wekt dat verzekeraars helemaal niets aan duurzaamheid doen.
De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van Amnesty International, de Dierenbescherming, FNV, IKV Pax Christi, Milieudefensie en Oxfam Novib. In navolging van de Eerlijke Bankwijzer die vier jaar geleden werd gelanceerd, namen de zes organisaties dit keer tien levensverzekeraars onder de loep. Er werd onder meer gekeken wat ze doen op het gebied van (onder andere) klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, gezondheid, natuur en dierenwelzijn. Daarnaast is onderzocht in hoeverre verzekeraars rekening houden met problemen in riskante sectoren, zoals de olie- en gasindustrie en de mijn- en bosbouw.
Volgens de zes organisaties hebben de meeste maatschappijen voor de thema’s klimaatverandering, gezondheid, natuur en dierenwelzijn nauwelijks beleid ontwikkeld. Voor beleid op mensenrechten scoorden twee van de tien maatschappijen ‘goed’. Gelukkig waren er ook een paar uitschieters naar boven, zoals de negen voor wapenbeleid van a.s.r. en een negen voor ING voor het arbeidsrechtenbeleid. De meeste verzekeraars behaalden overigens de hoogste scores op het thema arbeidsrechten.
Volgens projectleider Titus Bolten laten de scores zien dat er voor verzekeraars grote kansen op verbetering liggen. Het Verbond erkent dat die verbeterpunten er zijn, maar betreurt wel dat het onderzoek de indruk wekt dat verzekeraars helemaal niets zouden doen. “Dat is niet zo”, zei woordvoerder Rudi Buis deze week in een reactie. “Zo heeft een aantal verzekeraars zich geconformeerd aan de Principles for Sustainable Insurance, een initiatief van de Verenigde Naties. Daarnaast moeten alle leden van het Verbond zich houden aan de Code Duurzaam Beleggen, die is gebaseerd op het Global Compact en de Principles for Responsible Investment van de VN. Ieder Verbondslid past deze code toe volgens het comply or explain-principe. Dat betekent dat je er alleen van kan afwijken als je daar een goede motivatie voor hebt.”
Volgens Buis is in het onderzoek alleen gekeken naar openbare bronnen. “Verzekeraars doen echter meer dan wat er op hun site staat, vaak vanuit een brede maatschappelijke insteek. Denk aan de verzekeringsoplossing voor mensen met hiv of de cholesterolaandoening FH, de vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen en aan het programma voor financiële educatie, waarin we jongeren beter willen voorbereiden op een zorgeloze toekomst.”
 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.