Ads Top

Volgende stap in herontwikkeling Rabobank kantoor Fellenoord

De kantoorlocatie van Rabobank Nederland aan de Fellenoord in Eindhoven zal komende jaren een metamorfose ondergaan. Op de plek van de huidige hoogbouw zal een nieuw kantoor verrijzen. Voor de sloop van de oude kantoortoren is opdracht verleend aan Jansen Infra BV uit Son. Het nieuwe kantoor zal worden ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau UNStudio en voor het interieurontwerp is opdracht verleend aan OTH architecten uit Amsterdam. Dat heeft de Rabobank vandaag bekend gemaakt.
Uitgangspunt voor de sloop van het huidige kantoorpand is dat 95% van het materiaal wordt hergebruikt. Waar mogelijk krijgen onderdelen in het nieuwe kantoor op dezelfde locatie een tweede leven. Te denken valt aan hergebruik van de huidige ‘loopbrug’ die hoogbouw en laagbouw met elkaar verbindt, een nieuwe plek voor de kluisdeur en het traliewerk, hergebruik van oude kroonluchters maar dan voorzien van moderne ledverlichting. Het overgrote deel van de materialen zal hoogwaardig gerecycled worden; vrijkomend metaal en hout vinden een weg in nieuwe metaal- en houtproducten en vrijkomend betonpuin wordt dusdanig bewerkt dat deze dienst kan doen als grindvervanger bij de productie van betonmortel en betonwaren.  De scheiding van materiaalstromen maakt dat de sloop zorgvuldig en gefaseerd moet gebeuren. De sloop van de huidige kantoortoren zal ongeveer een jaar in beslag nemen en in oktober van start gaan. 
Voor het ontwerp van het nieuwe kantoor heeft de ontwikkelcombinatie OVG/MAB de keus laten vallen op UNStudio, dat geleid wordt door de architect Ben van Berkel. OTH architecten is door de Rabobank aangesteld voor het interieur. Deze architecten zijn bij uitstek in staat om een ontwerp te maken dat voldoet aan de eisen van veiligheid en dat optimaal voorziet in de behoefte die het ‘nieuwe werken’ met zich mee brengt. De Rabobank wil met de ontwikkelcombinatie OVG/MAB een duurzaam kantoor realiseren, wat voor medewerkers een gezonde werkomgeving kan zijn en met een open uitstraling naar de omgeving.
Rabobank en de ontwikkelcombinatie OVG/MAB willen voor de ontwikkeling op deze markante plek in Eindhoven maximaal draagvlak creëren. Het nieuwe gebouw moet enthousiame creëren in plaats van vraagtekens oproepen. Daarom wordt door de ontwikkelcombinatie een klankbordgroep ingesteld, waarvoor vertegenwoordigers van de Van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven worden uitgenodigd. Al in de ontwikkelfase van het nieuwe ontwerp kan zo de kennis en kunde verenigd in de klankbordgroep worden benut. Vanzelfsprekend staat dit los van de gebruikelijke procedures en zal het ontwerp bij de gemeente worden ingediend voor vergunningverlening. Met bewonersavonden zullen de omwonenden op cruciale momenten worden bijgepraat over te verwachten ontwikkelingen. Op 8 oktober a.s. zal de eerstvolgende bewonersbijeenkomst plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.