Ads Top

Toegang tot Basisregistratie helpt banken en hun klanten

Toegang tot de Basisregistratie personen van de overheid (voorheen: Gemeentelijke Basis Administratie) stelt banken in staat fraude beter te bestrijden en hun klanten een betere zorg te bieden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een notitie (zie kader Publicaties rechts) in reactie op een wettelijke maatregel van het kabinet die de toegang regelt tot de Basisregistratie.
Door de digitalisering van de samenleving is het directe contact tussen banken en klant sterk afgenomen. Klanten geven hierdoor steeds minder hun adreswijzigingen door. De noodzaak hiervoor is afgenomen omdat circa 70% van de bankklanten geen papieren afschriften meer ontvangt. Voor banken wordt het steeds moeilijker de gegevens van de klant actueel te houden.
Actuele gegevens zijn bijvoorbeeld belangrijk als banken hun klanten willen waarschuwen voor risico's die bepaalde producten met zich mee kunnen brengen. Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer lossere gezinsrelaties ontstaan. Hierdoor is het voor banken moeilijk om bijvoorbeeld na te gaan of sprake is van een formele ouder-kindrelatie. Toegang tot de Basisadministratie personen vangt deze problemen op.
De toegang helpt banken ook het toenemende aantal gevallen van identiteitsfraude tegen te gaan. De gegevens die klanten verstrekken en de gegevens op het legitimatiebewijs kunnen vervalst zijn, wat aan het licht kan komen bij toetsing aan de Basisadministratie.
Tenslotte moeten banken aan de overheid over een groot aantal zaken informatie aanleveren (voor onder andere de belastingaangifte en het bestrijden van witwassen) dat via de Basisadministratie efficienter kan verlopen.
Banken staan achter het uitgangspunt dat de gegevens van haar klanten veilig zijn en op geen enkele manier misbruikt mogen worden. De NVB benadrukt dat de bankensector alleen toegang tot de Basisadministratie personen wenst om de basisgegevens van hun eigen klanten te verifieren. Banken houden zich aan de gedragsregels van het College Bescherming Persoonsgegevens. Een extra waarborg voor de privacy zou kunnen worden gecreëerd door het Bureau Krediet Registratie als toegangspoort voor de banken te gebruiken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.