Ads Top

DSW Zorgverzekeraaar verlaagt de premie met 90 euro

De minister van VWS verwacht in de Miljoenennota dat de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars met 24 euro zal dalen tot 1.226 euro. Met een jaarpremie van 1.140 euro voor 2014, een daling van 90 euro, blijft DSW ver onder de door VWS verwachte premie voor 2014.
De rekenpremie is het uitgangspunt waarop alle zorgverzekeraars hun premie baseren. De daling van de rekenpremie wordt vooral veroorzaakt doordat in 2013 het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid, is weggewerkt. Hierdoor daalt de premie met 75 euro. Daarnaast verwacht VWS dat de stijgende zorgkosten in 2014 tot een premiestijging van 45 euro zullen leiden.
Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) volgt DSW de raming van VWS. DSW verwacht voor ziekenhuiszorg dat de kosten in 2014 landelijk iets lager zullen zijn dan door VWS begroot. Voor alle andere vormen van zorg raamt VWS de kosten de afgelopen jaren structureel te hoog. De te hoge raming van VWS maakt het voor de zorgverzekeraars mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van de minister.
Hoewel het risicovereveningsmodel bedoeld is om zorgverzekeraars ongeacht de gezondheidstoestand van hun verzekerden eenzelfde uitgangspositie te bieden, is dit voor DSW door onvolkomenheden in het model niet het geval. DSW leidt al jaren verlies op dit model.
Ook in 2014 wordt voor DSW een fors tekort verwacht, voor met name ziekenhuiszorg. Om als kleine zelfstandige zorgverzekeraar concurrerend te blijven, neemt DSW in 2014 het tekort van ruim 40 euro niet als opslag in de premie op.De minister van VWS heeft de zorgverzekeraars opgeroepen om vanaf dit jaar transparant te zijn over de premieberekening. DSW is al jaren transparant over zijn premieopbouw. Naast de raming van VWS, het risicovereveningsmodel en de rekenpremie van VWS, spelen de lage beheerskosten van DSW en het feit dat DSW geen collectiviteitskorting geeft een belangrijke rol bij de hoogte van de premie van DSW.verzekerd voor de aanvullende verzekering. Sinds de invoering van de basisverzekering maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie voor onze restitutiepolis in 2014 1.140 euro bedragen, ofwel 95 euro per maand. Dit is een premieverlaging van 90 euro per jaar. De premie voor de aanvullende verzekeringen wordt in 2014 niet verhoogd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.