Ads Top

Financiële sector kan voorlopig niet zonder overheid

Op 3 oktober is het vijf jaar geleden dat de staat ABN AMRO nationaliseerde. In de jaren daarna brak de financiële crisis in volle omvang los. De vraag welke rol de overheid zou moeten hebben in de financiële sector staat centraal in het symposium ‘De rol van de overheid in de financiële sector’, dat Erasmus School of Law (EUR) op donderdag 3 oktober 2013 organiseert. Hoogleraar Jaarrekeningenrecht prof.mr. Steven Hijink neemt alvast een voorschot: 'De financiële sector kan voorlopig nog niet zonder de overheid'. Hijink, hoogleraar bij Erasmus School of Law,: 'Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is veel nieuwe wetgeving aangekondigd en tot stand gebracht. Er komt Europees toezicht op grote banken. Toezichthouders en de staat hebben meer instrumenten om in te grijpen bij banken die in de problemen zijn. De grote vraag is echter of de oplossingen voor de vorige crisis een volgende crisis kunnen voorkomen. En kan de financiële sector zonder overheidsbemoeienis? Of moet de overheid, bijvoorbeeld door een staatsbelang te houden in een of meer banken, tot in lengte van dagen betrokken blijven bij de financiële sector?'
Op het symposium staan experts uit de wetenschap, beroepspraktijk en politiek stil bij de vraag of de nieuwe regels voor banken streng genoeg zijn. Of toezichthouders nu wel over voldoende bevoegdheden beschikken en hoe het voor commissarissen van financiële instellingen is als er overheidscommissarissen worden benoemd.
Het congres is toegankelijk voor eenieder met interesse voor regulering van de financiële sector: advocaten, bedrijfsjuristen, (financiële) toezichthouders, bestuurders, medewerkers van financiële ondernemingen en ministeries en wetenschappers.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.