Ads Top

Banken steunen route naar herstel

De NVB ondersteunt het kabinet in haar streven om naast de noodzakelijke maatregelen voor een beheersbaar begrotingstekort ook perspectieven te bieden voor economische groei. Ondanks de moeilijke  economische omstandigheden zijn er tekenen dat de groei de komende tijd aantrekt. Banken zullen waar mogelijk bijdragen aan de route naar herstel van de economische groei en zetten de komende tijd alles op alles om op een verantwoorde manier aan de vraag naar krediet te voldoen.  Daarbij moet wel bedacht worden dat het versterken van de stabiliteit van de bancaire sector een wissel trekt op de financieringscapaciteit van banken. Ook hier is een juiste balans noodzakelijk zodat banken hun rol in dienst van de samenleving goed kunnen blijven spelen. De NVB vindt de komst van een bankenunie, net als het kabinet, essentieel om de financiële stabiliteit  verder te versterken.
Doordat veel spaargeld in Nederland is ondergebracht bij pensioenfondsen en verzekeraars kunnen banken de vraag naar hypotheken en kredieten niet louter financieren met spaargeld. Nederlandse banken zijn hierdoor veel sterker dan banken in andere Europese landen aangewezen op dure buitenlandse financiering. De voorstellen van het kabinet  om institutionele beleggers meer te betrekken bij investeringen in de Nederlandse economie bieden daarom perspectief voor de financiering van huishoudens en bedrijven  op de lange termijn. De NVB staat dan ook positief tegenover deze plannen.
Het kabinet constateert terecht dat de huidige conjunctuur een zware wissel trekt op burgers en bedrijven. Banken merken dit bijvoorbeeld aan het toegenomen aantal huizenbezitters met betalingsproblemen en het aantal hypotheken dat ‘onder water’ staat. Het is daarom goed dat het kabinet de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gericht inzet voor het financieren van restschulden.  Ook de verhoging van de eenmalige schenkingsvrijstelling naar 100.000 euro voor aankoop, verbouwing of  aflossing van  de eigen woning kan een impuls voor de woningmarkt betekenen. Meer aflossen helpt mogelijke restschulden voor individuele huizenbezitters te voorkomen en komt ten goede aan de financiële stabiliteit van ons land.
De Nederlandse banken zetten zich in voor een gezond ondernemingsklimaat met voldoende financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en het MKB in het bijzonder. Door de economische crisis is het perspectief van veel bedrijven sterk verslechterd en dat uit zich in verliezen bij banken op verstrekte leningen. De NVB verwelkomt daarom de extra maatregelen voor kredietverlening. Zo vormen de voorstellen voor stimulering van de risicokapitaalinvesteringen voor innovatieve starters een welkome aanvulling op bankfinanciering. Ook de oprichting van de Nederlandse  Investeringsinstelling en extra investeringen in Qredits  helpen om de financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbreden. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.