Ads Top

Mobiliteit zorgverzekeringsmarkt gestuurd door kostenbesparing

Verzekerden hadden tot 1 februari 2013 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de mobiliteit toegenomen, mede veroorzaakt door de overgang van een volmachtbedrijf naar een andere zorgverzekeraar. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7% van de verzekerden, koos voor een andere zorgverzekeraar. Veel verzekerden waren dit jaar gericht op kostenbesparing. Op de premie van de basisverzekering, door te kiezen voor een relatief goedkope (internet)polis, of door het gaan deelnemen aan een collectiviteit en te profiteren van de collectiviteitskorting. Ook het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij kozen voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen tot 8%. Het aandeel verzekerden met een aanvullende zorgverzekering daalde tot 84%. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Steeds meer Nederlanders zoeken via internet naar een goedkope zorgverzekering. De relatief goedkope (internet)polissen zagen dit jaar dan ook het totaal aantal verzekerden toenemen tot ruim 1 miljoen. Vorig jaar bedroeg dit aantal nog 770.000. Opvallend is dat de laagsten in prijs van deze goedkope (internet)polissen niet de grootste groei realiseerden.
Het aantal verzekerden dat is ingestroomd via vergelijkingssites waarvoor zorgverzekeraars provisie moeten afdragen, is dit jaar sterker toegenomen dan in 2012. Bij zeven zorgverzekeraarsconcerns betrof het in totaliteit een verviervoudiging van het aantal nieuw verzekerden. Vooral zorgverzekeraars die goed scoorden in de Top-lijstjes met 'beste prijs-kwaliteitverhouding' van de vergelijkingssites kenden een grote instroom van nieuw verzekerden.
Ook dit jaar steeg het aantal collectief verzekerden dat een collectiviteitskorting ontvangt. In 2013 is de collectiviteitsgraad toegenomen tot 70%. Vorig jaar was dit nog 68% en twee jaar geleden 66%. Het aantal collectief verzekerden nam vooral toe door deel te nemen aan gelegenheidscollectiviteiten, zoals via (patiënten)verenigingen, vakbonden, coöperaties of sociale diensten.
Het aandeel Nederlanders dat een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten is dit jaar gedaald tot 84%. In 2012 had nog ongeveer 87% van de Nederlanders een aanvullende zorgverzekering. Evenals voorgaande jaren blijft het beeld bestaan dat individueel verzekerden minder vaak een aanvullende zorgverzekering sluiten dan collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft in 2013 circa 89% een aanvullende zorgverzekering. Bij de individueel verzekerden ligt dit percentage op 76%. Vorig jaar bedroegen deze aandelen respectievelijk 92% en 78%.

Stijging aantal verzekerden met vrijwillig eigen risico naar 8%
Het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij gekozen hebben voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen tot 8%. Vorig jaar koos 6% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro.

De gemiddelde nominale premie is met 1% gedaald
De gemiddelde betaalde jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, is dit jaar met 11 euro gedaald tot circa 1.215 euro. Het ministerie van VWS raamde in september 2012 nog een stijging van de nominale premie in 2013 van 20 euro. De daling van de nominale premie in 2013 is, enerzijds veroorzaakt doordat verschillende zorgverzekeraars hun jaarpremie hebben verlaagd ten opzichte van 2012, anderzijds doordat verzekerden zijn overgestapt naar een financieel aantrekkelijker alternatief.

Reclame-uitgaven gedaald tot 49 miljoen euro
In het afgelopen commerciële seizoen daalden de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars met 12% tot 49 miljoen euro. In het commerciële seizoen van 2011/2012 bedroegen de reclamebestedingen nog 56 miljoen euro. De daling in de reclamebestedingen is met name het gevolg van een sterke afname in de reclamebestedingen via internet. Dit commercieel seizoen werd vooral via televisie reclame gemaakt. De reclame-uitgaven aan het medium televisie stegen tot 30 miljoen euro. Op de tweede plaats stond de uitgave aan radioreclame van 12 miljoen euro.

Afweging keuzevrijheid of goedkope polis in toekomst pregnanter
Ondanks dat op dit moment de verschillen tussen natura- en restitutiepolissen nog beperkt zijn, is onze verwachting dat de verschillen in de toekomst groter zullen zijn wanneer zorgverzekeraars op grote schaal zorgaanbieders selectief contracteren en verzekerden naar deze zorgaanbieders sturen. Dit jaar koos 13% van de verzekerden voor een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg. Ofschoon in het Regeerakkoord tussen VVD en PvdA is vastgelegd dat de basisverzekering zal worden beperkt tot naturapolissen is de verwachting dat de zorgverzekeraars die momenteel hoofdzakelijk restitutiepolissen aanbieden, binnen de mogelijkheden van de naturapolis de keuzevrijheid zoveel mogelijk proberen te garanderen. Bijvoorbeeld door met alle zorgaanbieders een contract te sluiten. In de toekomst verwacht BS Health Consultancy dat verzekerden kunnen kiezen uit een duurdere 'naturapolis' met volledige c.q. (zeer) grote keuzevrijheid of een goedkope naturapolis die wordt aangeboden door zorgverzekeraars die verzekerden actief naar geselecteerde zorgaanbieders sturen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.