Ads Top

Gemiddeld 2100 euro per persoon zorgkosten vanuit basisverzekering

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2100 euro vergoed in 2010. Voor vrouwen ligt dit hoger dan voor mannen. Meer dan de helft van deze kosten is voor ziekenhuiszorg. Rekening houdend met verschillen in bevolkingsopbouw blijken de kosten hoger bij huishoudens met een laag inkomen en bij personen van niet-westerse herkomst.
Mannen kwamen in 2010 uit op gemiddeld 1 980 euro zorgkosten vanuit de basisverzekering. Vrouwen kwamen uit op 2220 euro. Dat dit voor vrouwen hoger ligt, komt vooral doordat zij hogere kosten maken in de vruchtbare leeftijd voor ziekenhuiszorg, verloskunde en kraamzorg en medicijnen. Op andere leeftijden zijn de kosten van mannen hoger, vooral doordat zij op hogere leeftijd vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.
Ziekenhuiszorg neemt met 54 procent verreweg het grootste deel in van de zorgkosten uit de basisverzekering. Medicijnen komen met 15 procent op de tweede plaats en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg met 12 procent op de derde plaats. Huisartsenzorg vertegenwoordigde 6 procent
De hoogste zorgkosten worden gemaakt door huishoudens uit de laagste inkomensgroepen. Dit geldt ook wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijdsopbouw en geslacht tussen de inkomensgroepen. De kosten van de laagste inkomensgroep zijn ongeveer anderhalf keer hoger dan van de hoogste inkomensgroep. Het geldt bovendien voor bijna alle zorgtypen, maar het verschil is het grootst bij de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg vormen op dit patroon een uitzondering, daar zijn de kosten juist hoger bij de hoogste inkomensgroepen.
De zorgkosten voor autochtonen waren in 2010 gemiddeld 2 135 euro, voor niet-westerse allochtonen 1 790 euro. Dat dit bedrag hoger is voor autochtonen komt omdat de meeste zorgkosten worden gemaakt op hogere leeftijd, waar het aandeel personen met een niet-westerse herkomst gering is. Na correctie voor verschillen in leeftijdsopbouw blijkt dat de gemiddelde zorgkosten voor niet-westerse allochtonen tot 65 jaar ongeveer 17 procent hoger liggen dan voor autochtonen. Het gaat dan vooral om hogere bedragen aan ziekenhuiszorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.