Ads Top

Minister van Financiën doet aanbod tot schadeloosstelling SNS REAAL

De minister van Financiën doet een aanbod tot schadeloosstelling vanwege de onteigening van aandelen en achtergestelde schulden van SNS REAAL en SNS Bank. Het aanbod bedraagt €0,- voor zowel de onteigende aandelen als de onteigende achtergestelde schulden.
De minister van Financiën heeft op 1 februari 2013 noodgedwongen SNS REAAL genationaliseerd. Op 25 februari jl. heeft de Raad van State de nationalisatie grotendeels bevestigd. De Raad van State heeft geoordeeld dat de minister de aandelen en achtergestelde schulden van SNS REAAL en SNS Bank mocht onteigenen, maar de toekomstige claims niet.
Op grond van de Wet op het financieel toezicht hebben de onteigenden recht op schadeloosstelling. Bij de schadeloosstelling moet de werkelijke waarde van de onteigende aandelen en achtergestelde schulden worden vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van het toekomstperspectief van SNS REAAL en SNS Bank als geen onteigening zou hebben plaatsgevonden. Zonder onteigening zouden SNS REAAL en SNS Bank failliet zijn gegaan. In een dergelijk scenario zou er niets overblijven voor de achtergestelde schuldeisers en de aandeelhouders. Daarom doet de minister van Financiën door middel van bijgevoegde brief een aanbod tot schadeloosstelling van €0,- per onteigend aandeel en €0,- per onteigende achtergestelde schuld.
De minister van Financiën zal de ondernemingskamer verzoeken de schadeloosstelling overeenkomstig zijn aanbod vast te stellen. Een afschrift van het verzoekschrift wordt binnenkort op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Rechthebbenden kunnen bij de ondernemingskamer verweer voeren tegen het aanbod.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.