Ads Top

Cyprus: laat Russische belastingontduiker meebetalen

Met het besluit om kleine spaarders te laten meebetalen aan de redding van Cypriotische banken, ondermijnen de Europese ministers van Financien het vertrouwen in de afgesproken Europese garantie van de spaartegoeden. Daarmee dreigt een kapitaalvlucht uit Zuid-Europa die de euro verder kan destabiliseren. GroenLinks vraagt aan minister Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van Financien en voorzitter van de eurogroep, om deze fout te herstellen nu het nog kan. "De Europese ministers slaan ten onrechte de Cypriotische weduwe aan, en verlicht de pijn voor de Russische belastingontduiker", vindt Europarlementarier Bas Eickhout. "Dijsselbloem kan zijn fout nog herstellen, nu het Cypriotische parlement de stemming over het noodpakket uitstelt."
Als de paniek in Cyprus overslaat naar andere Zuid-Europese landen dan zijn we veel meer geld kwijt dan de 7,5 miljard die de eurolanden nu besparen, stelt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Een heffing van pakweg 17,5 procent op spaartegoeden boven honderdduizend euro volstaat om de kleine spaarders te vrijwaren. Ik wil dat Dijsselbloem uitlegt waarom niet gekozen is voor deze variant.
Door de heffing alleen te leggen op de grote spaartegoeden van Russische zakenlieden en rijke Cyprioten wordt de Europese afspraak om spaartegoeden tot honderdduizend euro te garanderen ook naar de geest nageleefd. GroenLinks vindt bovendien dat de obligatiehouders van de twee grootste Cypriotische banken, die met kapitaalsteun overeind moeten worden gehouden, niet buiten schot mogen blijven.
Cyprus vormt slechts 0,2 procent van de economie van de eurozone, constateert Eickhout. "Toch dreigt de aanpak die de eurogroep onder leiding van Dijsselbloem nu kiest de eurocrisis weer fors aan te wakkeren."
De kwestie-Cyprus onderstreept de noodzaak van een Europese bankenunie, waar deze week weer over onderhandeld wordt in Brussel. We moeten toekomstige bankruns moeten voorkomen met een Europawijd depositogarantiefonds, dat door de banken zelf gevuld wordt. Dijsselbloem zette hier vorige maand nog vraagtekens bij. "Dat is een ongewenste knieval voor de onwillige Duitse regering", stelt Klaver. "Cyprus is niet het enige land met een opgeblazen financiele sector. Ook Nederland kampt met dat probleem. We hebben dus belang bij een volledige bankenunie."


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.