Ads Top

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 104%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gestegen naar 104%. Eind december 2012 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 102%. De dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is vooral toegenomen door de verwerking van de kortingen die de pensioenfondsen in februari hebben aangekondigd. Daarnaast is de rentetermijnstructuur sinds december 2012 gestegen en namen de (buitenlandse) aandelenkoersen toe.
In februari hebben 68 van de 415 pensioenfondsen een korting per april 2013 aangekondigd. Een besluit tot korten wordt na besluitvorming, in dit geval dus in februari, verwerkt in de verplichtingen van de pensioenfondsen. Hierdoor zijn de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd, in deze periode afgenomen. De lichte stijging van de rentetermijnstructuur droeg ook bij aan de daling van de waarde van de technische voorzieningen. Een hogere rente zorgt er voor dat fondsen minder geld moeten reserveren voor toekomstige uitkeringen.
De buitenlandse aandelenkoersen stegen tussen december en februari. Zo nam de MSCI-World Index met 6,6% toe. De AEX daalde met 0,6%, maar omdat pensioenfondsen veel in buitenlandse aandelen beleggen, nam de waarde van de aandelenportefeuille toe. Dit had een positief effect op de beschikbare middelen.  145 pensioenfondsen hadden eind februari 2013 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Deze fondsen verkeren in een dekkingstekort. Dit zijn er 13 minder dan eind december 2012. Per ultimo februari waren 3,9 miljoen actieve deelnemers en 1,9 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.