Ads Top

Belastingaangifte bijna volledig vooraf ingevuld

De fiscus vult de belastingaangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen geheel vooraf in. Dat komt door de uitbreiding van de vooraf ingevulde aangifte met bank- en spaargegevens. In totaal moeten ruim 8 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen. Bij de helft van hen zal de aangifte nu volledig vooraf ingevuld zijn, bij de andere helft is dit al grotendeels gebeurd. Mensen moeten de aangifte controleren, wijzigen of aanvullen.
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën roept op om vooral in maart de vooraf ingevulde aangifte (VIA) te gebruiken om fouten te voorkomen. In de praktijk blijkt dat mensen zich vaak vergissen bij het invullen van hun inkomen. Bijvoorbeeld door het bedrag van de AOW op de verkeerde plek neer te zetten. Dit brengt vervolgens extra correspondentie met de Belastingdienst met zich mee. Door de vooraf ingevulde aangifte kan dit worden voorkomen. “Ik ben erg blij met de uitbreiding van de vooraf ingevulde belastingaangifte. Het zorgt ervoor dat het weer een stukje makkelijker wordt voor mensen en het voorkomt vergissingen bij de aangifte, “ aldus staatssecretaris Weekers.
Een andere verandering is dat de Belastingdienst door de komst van de vooraf ingevulde aangifte overstapt van een extra controlethema naar meerdere extra service- en controlethema’s. Doel is om mensen vooraf te informeren over veelgemaakte fouten en deze te voorkomen. Of om erop te wijzen dat men juist recht heeft op een belastingvrijstelling. Dit jaar wordt daarom extra aandacht besteed aan het verhogen van de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies, (on)terechte aftrek van zorgkosten en ondersteuning bij het invullen van zogenoemde Duitse rente. De fiscus verstuurt aan mensen uit deze groepen brieven met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen van deze onderwerpen. De aangifte wordt op deze punten extra gecontroleerd.
Mensen die gaan scheiden denken vaak niet meteen aan de mogelijke fiscale consequenties hiervan. Er komen dan ook relatief veel fouten en vergissingen in hun aangifte voor. De Belastingdienst zal deze groep de komende jaren extra informatie proberen te bieden.
Vorig jaar startte de Belastingdienst met een proef met het versneld opleggen van de definitieve aanslag. Hierbij krijgen mensen na controle niet langer eerst een voorlopige aanslag, maar direct een definitieve aanslag, zodat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. Het streven is om dit jaar enkele miljoenen aanslagen direct versneld op te leggen.

Welke gegevens vulde de fiscus al vooraf in:
Loon, uitkeringen, pensioenen
De meeste heffingskortingen
Hypotheeksaldo en hypotheekschuld WOZ-waarde eigen woning
Overige onroerende zaken
Ingehouden dividendbelasting
Lijfrentepremies
Studiekosten

Welke gegevens vult de fiscus dit jaar extra in:
Banksaldi en spaartegoeden
Waarde effectenportefeuilles
Leningen en andere schulden
Buitenlandse (Belgische en Duitse)
Pensioenen
Premies AOV(Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
Buitenlandse rekeningen
Inkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (andere inkomsten, resultaat overige werkzaamheden)

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.