Ads Top

NVB-voorzitter volgend jaar met pensioen

Voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken gaat met pensioen en zal naar verwachting in de loop van volgend jaar vertrekken bij de NVB. Hij wordt volgende maand 65 jaar. In juli van dit jaar heeft hij in het bestuur van de NVB aangekondigd op een geschikt moment van zijn pensioen gebruik te willen maken. Onlangs is het bestuur een procedure begonnen voor een opvolger. Afgesproken is dat Boele Staal aanblijft als voorzitter totdat een goede opvolger is gevonden.
Staal trad op 1 maart 2007 aan als voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarvoor was hij Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. De op zijn voorstel ingestelde commissie-Maas die onderzoek deed naar de oorzaken van de kredietcrisis in 2008, het 'Herenakkoord' met de toenmalige minister Bos van Financiën en de daaropvolgende totstandkoming van de Code Banken zijn belangrijke resultaten tijdens zijn voorzitterschap. De Code banken, een vorm van zelfregulering van de banken, bevat uitgangspunten op het gebied van risicobeheersing, het centraal stellen van het klantbelang, moreel-ethisch gedrag en verantwoorde beloning. De onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken rapporteert jaarlijks over de naleving hiervan. Eind vorig jaar oordeelde deze commissie dat de banken actief met de code aan de slag zijn gegaan en behoorlijke stappen hebben gezet om wezenlijke veranderingen door te voeren op alle gebieden die de code bestrijkt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.