Ads Top

Akkoord over samengaan Friesland Bank en Rabo

Friesland Bank en Rabobank hebben overeenstemming bereikt over het samengaan van Friesland Bank met Rabobank. Hiertoe zal Friesland Bank in eerste instantie een 100 procent dochter van Rabobank Nederland worden. Het samengaan van de klanten, medewerkers, vestigingen en activiteiten van Friesland Bank met het netwerk van lokale Rabobanken in Nederland zal gedurende een overgangsperiode plaatsvinden. Deze geleidelijke integratie zal naar verwachting ongeveer twee jaar in beslag nemen. In deze periode is de werkgelegenheid van de betrokken medewerkers van Friesland Bank gegarandeerd.
De diepte, aard en lengte van de huidige economische crisis raakt zowel Friesland Bank zelf als haar klanten. Daarnaast houdt Friesland Bank, in verband met deze crisis, aanzienlijk meer (dure) liquiditeit aan dan in normale marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen zetten de resultaten van Friesland Bank onder druk. Daarmee wordt het op relatief korte termijn realiseren van de vereiste versterking van het eigen vermogen van Friesland Bank, volgens de nieuwe Basel-3 regels, een onzekere factor. Friesland Bank heeft weliswaar een grote sympathie weten op te bouwen in de Nederlandse consumentenmarkt en zakelijke markt en heeft daarin de laatste jaren zeer succesvol geopereerd, maar dat weegt onvoldoende op tegen de combinatie van eerder genoemde effecten.
De raad van bestuur van Friesland Bank heeft daarom, na een diepgaande strategische analyse, in het najaar van 2011 moeten vaststellen dat het streven naar een zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank niet langer verantwoord is tegenover haar klanten en medewerkers. De raad van commissarissen en de Stichting Friesland Bank ondersteunen deze conclusie van de raad van bestuur.
Uit deze strategische analyse is een reeks van alternatieven voor de toekomst van Friesland Bank naar voren gekomen. Deze varieerden van een samenwerking met een of meer partners tot fusie met een gelijkwaardige partner of het opgaan in een groter geheel. Na verkennende gesprekken met diverse potentiële partners is het samengaan met Rabobank de beste oplossing voor Friesland Bank gebleken. De formele melding van het samengaan is inmiddels bij de NMA ingediend. De toezichthoudende instanties (DNB en NMA) hebben – gegeven de actuele omstandigheden – toestemming verleend voor het per direct samengaan van Friesland Bank met Rabobank.
Voorafgaand aan het samengaan met Rabobank, heeft de Friesland Bank in goed overleg dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder, de Stichting Friesland Bank. Dit dividend omvat - naast cash en aandelen - ook goederen die behoren tot het Fries Erfgoed, zoals de kunstcollectie. Zodoende blijft een deel van het vermogen van Friesland Bank achter bij de Stichting Friesland Bank. Deze stichting gaat zich inzetten om de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de drie noordelijke provincies te ondersteunen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.