Ads Top

Rabobank luidt noodklok over bankenbelasting

‘Een bankenbelasting zal de economie en het broodnodige economische herstel ernstige schade berokkenen’, aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep. Hij acht het vanuit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar via een bankenbelasting een rem op de kredietverlening aan het bedrijfsleven en de woningmarkt te zetten. Bovendien zal het de economische recessie verergeren.
Banken staan voor de noodzaak om hun buffers drastisch te versterken, teneinde in de toekomst wel zelfredzaam te zijn of, in het geval van Rabobank, te blijven. Het streven moet erop zijn gericht om de belastingbetaler bij eventuele volgende crises te ontzien en juist niet opnieuw te treffen. Het invoeren van een bankenbelasting staat hier haaks op.
Moerland acht het logisch dat als gevolg van de financiële crisis maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen. Hij is voor hogere kapitaalbuffers voor het bankwezen en ook voor invoering van een nieuw systeem van depositogarantie. Vanuit Europa zijn nog ingrijpende extra maatregelen te verwachten.
De Rabobank maakt zich naar eigen zeggen ernstige zorgen over de opeenstapeling van crisismaatregelen en roept de politiek dringend op geen ondoordachte stappen te zetten. De bankenbelasting lijkt vooral door korte termijn overwegingen te zijn ingegeven. Moerland: ‘Daar kan ik mij uiteraard iets bij voorstellen, maar ik wil luid en duidelijk waarschuwen voor de desastreuze gevolgen voor ons land. Met een bankenbelasting tref je niet alleen de banken, maar ook de burgers en de bedrijven’. 
Zoals bekend, is de Rabobank geheel zonder steun van buiten door de financiële crisis heen gekomen. Iets waar onze 9 miljoen klanten, bijna 2 miljoen leden en 60.000 medewerkers terecht trots op zijn.
De coöperatieve Rabobank kent geen aandeelhouders. De winst is geen doel in zichzelf, maar is nodig voor het opbouwen van een gezonde kapitaalbuffer. Deze werkwijze heeft Rabobank tot een van de meest solide private banken ter wereld gemaakt, iets waar Nederland trots op mag zijn. Deze solide basis heeft ook mogelijk gemaakt dat de Rabobank problemen elders in de financiële sector, ook nog onlangs, heeft kunnen helpen opvangen’, aldus Moerland.
‘Rabobank is de grootste bank in Nederland. Een bankenbelasting zou onze bank, en daarmee onze leden en klanten, dan ook zwaar treffen. Zij zullen het niet begrijpen en als buitengewoon onredelijk ervaren. Het invoeren van een bankenbelasting druist in tegen het belang van onze miljoenen leden en klanten. Vandaar deze hartekreet aan de politici: zie af van een bankenbelasting.’

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.