Ads Top

DGS-fonds goed voor bescherming spaarders

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het een goede zaak dat banken vooraf gaan bijdragen aan een fonds dat erop is gericht spaarders te beschermen bij een eventueel faillissement van een bank. Banken die meer risico nemen, gaan hieraan verhoudingsgewijs meer bijdragen. Dit vooraf gefinancierde Deposito Garantie Stelsel is een van de maatregelen om spaarders beter te beschermen. Daarnaast leggen banken grotere kapitaalbuffers aan en krijgt de toezichthouder op de banken (De Nederlandsche Bank) meer bevoegdheden om in te grijpen als een bank in de problemen dreigt te komen.
De NVB plaatst wel twee vraagtekens bij het voorstel dat minister De Jager van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ten eerste bij de voorgestelde omvang van het DGS-fonds. Een fonds van 2 procent van alle gedekte spaartegoeden is groter dan de Europese Commissie heeft voorgesteld (1,5 procent). Dit brengt Nederland in een slechtere concurrentiepositie. Dit is bovendien onwenselijk omdat dit onnodig extra geld onttrekt aan de economie in een periode waarin deze juist versterkt moet worden. Banken houden daarnaast al extra kapitaalbuffers aan en gaan bovendien vanaf dit jaar een nationale bankbelasting betalen, zo heeft het kabinet besloten. De optelsom van alle maatregelen is aanmerkelijke bedreiging voor de ruimte die banken hebben om krediet te verlenen aan burgers en bedrijven. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.