Ads Top

Achmea kondigt mutaties in RvC en RvB aan

Achmea heeft Rinus Minderhoud en Henk Slijkhuis herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Arnold Walravens (voorzitter Raad van Commissarissen) en Flip Buurmeijer zijn teruggetreden volgens het rooster van aftreden. Al eerder is bekendgemaakt dat Erik van de Merwe het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen per heden zal gaan vervullen.
Verder vertrekt Thomas van Rijckevorsel per 30 juni a.s. uit de Raad van Bestuur. Dit heeft Achmea bekend gemaakt na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waarin onder meer de jaarcijfers over 2011 zijn vastgesteld.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering is door de Raad van Bestuur verslag gedaan over het boekjaar 2011 en door de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht. Aandeelhouders van Achmea zijn Vereniging Achmea (65%), vertegenwoordiging van de klanten van Achmea, Rabobank (29%) en enkele buitenlandse aandeelhouders (6%). Het proces van invulling van de vacatures na het terugtreden van de heren Walravens en Buurmeijer is nog gaande. Hiervoor is een voordracht gevraagd van respectievelijk de Centrale Ondernemingsraad en Vereniging Achmea.
Thomas van Rijckevorsel (58 jaar) heeft besloten zijn positie als lid van de Raad van Bestuur van Achmea neer te leggen. Hij is sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van Achmea en specifiek verantwoordelijk voor Interpolis, de grootzakelijke relaties en de bancaire activiteiten.
Reden voor dit besluit is de wens van Thomas van Rijckevorsel om na een lange carrière meer tijd te hebben voor privé en familie. Tot aan zijn benoeming bij Achmea was hij directeur bij Rabobank Nederland in verschillende posities. In de opvolging van Thomas van Rijckevorsel in de Raad van Bestuur zal worden voorzien, waarover te zijner tijd verdere mededelingen worden gedaan.
Raad van Bestuur voorzitter Willem van Duin respecteert het besluit van Van Rijckevorsel: "Wij hebben alle begrip voor het besluit van Thomas. Wij zijn hem erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan onze Groep, in het bijzonder aan onze bancaire distributie. Onder meer door de ervaring die hij vanuit de Rabobank inbracht, werd de relatie tussen Interpolis en Rabobank verstevigd. Wij wensen hem alle goeds in de toekomst toe".
Tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn de jaarcijfers vastgesteld, die Achmea eerder op 13 maart jl. heeft gepubliceerd. Vanwege het negatieve resultaat van de Groep is het dividend op gewone aandelen op nul gesteld, houders van preferente aandelen ontvangen 7,15% dividend en aan houders van perpetuele obligaties van Achmea wordt de rente uitgekeerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.