Ads Top

De Jager blij met rapport Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (PEFS) laat minister Jan Kees de Jager van Financiën weten het belangrijk te vinden dat het rapport er nu is. ‘De commissie heeft een periode onderzocht en geëvalueerd waarin de financiële stabiliteit wereldwijd groot gevaar liep. Overheden en toezichthouders werden in korte tijd geconfronteerd met veel verschillende kwesties die om een acute oplossing vroegen. De commissie heeft uitvoerig stil gestaan bij de wijze waarop betrokken partijen indertijd hebben gehandeld. Een moeilijke periode waarin is gewerkt aan het bewaken van de financiële stabiliteit en het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Nederlandse burger in de financiële crisis.’
Het ministerie van Financiën zegt lessen te hebben getrokken voor de toekomst. Mede naar aanleiding van het eerste rapport van de enquêtecommissie zijn er diverse wetsvoorstellen ingediend voor het ambitieus hervormen en crisisbestendig maken van de financiële sector. Minister De Jager zal de discussie over het rapport in de Tweede Kamer met belangstelling volgen. De minister zal de aanbevelingen namens het kabinet nader bestuderen en ook aanbevelingen van dit tweede onderzoeksrapport gebruiken bij de verdere ontwikkeling van zijn beleid voor de financiële markten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.