Ads Top

Premiebetaling in verzekeringrecht is onduidelijk

Steeds meer particulieren en bedrijven krijgen problemen met het betalen van hun verzekeringspremies. Des te belangrijker is het dat de gevolgen van te late premiebetaling helder zijn, maar dat is niet het geval. 'Vooral artikelen over waarschuwingen, schorsing van de dekking en premierestitutie bevatten veel onduidelijkheden', stelt advocaat Pieter Leerink, promovendus bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 25 november 2011 verdedigt hij zijn proefschrift Premiebetaling in het verzekeringsrecht.
Bij de invoering van de wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in 2006 is de premiebetaling onderbelicht gebleven. Dat de regeling echter veel onduidelijkheden bevat, blijkt ook uit een toenemend aantal rechterlijk uitspraken over dit onderwerp. Als eerste jurist geeft Leerink in zijn proefschrift een gedetailleerde beschrijving van de problemen en doet hij concrete aanpassingsvoorstellen.
Zo stelt Leerlink dat verzekeraars naast particulieren ook bedrijven moeten waarschuwen tegen de gevolgen van te late premiebetaling. Ook pleit hij voor een regeling waarin is vastgelegd dat een premie gedurende de schorsing van de dekking niet ongelimiteerd verschuldigd kan blijven. 'Het wringt uiteraard als de verzekeraar wel de volledige premie int, maar door de schorsing van de dekking geen risico heeft gelopen.' Leerink verdedigt dat de verzekeraar gerechtigd is tot de premie gedurende de contractduur met een maximumtermijn van een jaar. Andere gesignaleerde hiaten hebben onder meer betrekking op (gedeeltelijke) premierestitutie bij oververzekering en risicovermindering en op bescherming van tussenpersonen tegen het risico van te late of uitblijvende premiebetaling.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.